ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה


פרשת בראשית
- האם 'קדמת למלאכי השרת' או 'יתוש קדמך' הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – בראשית – תשפ"א בשעה טובה אנחנו חוזרים ומתחילים מ'בראשית', לקרוא מחדש את תורת חיינו, להתעמק ולמצוא בה השראה להתנהלותנו. במרכז הפרשה 'בריאת האדם' – ביום השישי, בריאה שיש בה מורכבות קוטבית של הפכים. 'עפר מן האדמה' ו'נשמ...

פרשת בראשית
- הכרת תודה מבראשית פרשת בראשית החגים מאחרינו ומתחילים את השגרה מבראשית. הגבאים, ראשי הקהילות ופרנסי הציבור שטרחו והקדישו רבות מעצמם במהלך החגים חוזרים לשגרה, ואנו, האם נדע להוקיר להם תודה על מאמציהם עבורנו ועבור הקהילה (מבלי להסתפק בכך ש'הקב"ה ישלם שכרם'), או שנראה את פועלם כמובן מאליו. 'מתחיל...

פרשת בראשית
- התחדשות מבראשית הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – בראשית – תשפ"ב אין דבר בעולם שכל כך יכול לשמח את לבנו – כהתחדשות, כדבר חדש ומרענן שצובע את חיינו בצבע חדש, מעורר ומלהיב ונוטע תקווה, אולם מנגד אין דבר יותר מרגיע את נפש האדם ונוטעת בו בטחון מהיציבות מהקביעות ומהוודאות. כיצד ניתן לגשר על הש...

פרשת בראשית
- תורת ישראל פותחת בסיפור הבריאה, יצירה מחודשת, 'יש מאין': "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ." (בראשית א א). "כי צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלקים, כי הוא שורש האמונה, ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר ואין לו תורה כלל" . (רמב"ן שם). אולם מעשה הבריאה האלקי המתואר בתורה...

פרשת בראשית
- סוד עיגולי הבריאה ויושר החידוש פרשה ומימושה – בראשית - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בריאת העולם שבפרשת בראשית מהווה יסוד להבנת המתכונת של העולם, חוקי קיומו ודרך התנהלותו. מתכונת זו קיימת בכל רבדיו; ברובד הקוסמי וברובד האנושי, שכן 'האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול', "ויצר באדם כל מה שברא בעולמו...

פרשת בראשית
- קריאת השכמה – ובאמונה ננצח פרשה ומימושה – בראשית ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש לזכרו היקר של חבר ושותף להקמת השלוחה שלנו באופקים משה אוחיון הי"ד ובנו אלעד הי"ד שיצאו להילחם בגבורה במחבלים ולהציל חיי תושבים ונפלו בקרב. מאורעות שבת שמחת תורה תשפ"ד הם מהקשים שידענו...

פרשת בראשית
- תהיה בן אדם הפרשה בחיי המעשה פרשת בראשית תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין העולם נתון במאבק תמידי בין תפיסות עולם מנוגדות בתחום האמונה, המוסר והתרבות, בשאלות חברתיות, תפיסות כלכליות, מגדר ומשפחה. אם נבחן לעומק נמצא שהמחלוקת ביניהן מתחילה מהשורש, מהמחלוקת בשאלות היס...


פרשת נח
- איש ואשתו זוגיות או ברית הפרשה בחיי המעשה פרשת נח תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין לפני קצת יותר מעשור חל שינוי בשימוש במונח מרכזי בתחום הקשר בין איש לאשה. במקום השימוש במונח 'נשוי' או 'נשואה' מתרחב השימוש במונח 'בזוגיות'. והוא הולך ומשתרש בשיח, ולא בכדי. המונחים ש...

פרשת נח
- מידות היחיד והיחד - לפרשת פרשת נח צמד הפרשיות בראשית ונח הן חטיבה אחת בכמה מובנים. העולם שנברא בפרשת בראשית מגיע לשפל המדרגה בסופה. תקנתה של הבריאה היתה איתחול מחודש ע"י המבול וצמיחת העולם האנושי החדש ועולם החי מתוך הגרעין של באי התיבה. הן חטיבה אחת גם במובן נוסף, של גילוי הטוב האלקי בעו...

פרשת נח
- היציאה מהתיבה לחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת נח - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ תיבת נח היתה מקלט בטוח ושמרה על נח ומשפחתו ועל כל שאר בעלי החיים, מפני המבול והסערה שהתחוללה בחוץ. בתוך התיבה הסגורה, המבודדת והמובדלת, נוצר מיקרוקוסמוס יחודי. במשך שנה, התהווה בו תהליך מעצים של תיקון קלקולי דור המב...

פרשת נח
- מונופול או סמכות ממלכתית פרשה ומימושה - לפרשת נח בפרשת נח הותר לראשונה לנח ובניו לאכול מזון מן החי. ושם אנו מוצאים לראשונה גם את העיסוק בהלכות כשרות המזון: "אמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה דכתיב (בראשית א, כט): 'לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ' - ולא חית הארץ לכם, וכשבאו בני נ...

פרשת נח
- עולם חדש מתחיל - השינוי מתחיל מבפנים הפרשה בחיי המעשה – נח – תשפ"א הרב אליעזר שנוולד דור המבול הביא את העולם לשפל חסר תקדים. לאחר 'עשרה דורות מאדם הראשון', "השחית כל בשר את דרכו על הארץ" (בראשית ו יב), "ותמלא הארץ חמס" (שם פס' יא); המין האנושי איבד את אמונתו בד' והתדרדר ל'עבודה זרה', שקע בנה...

פרשת נח
- הרב קופלד - פרשת "נח"

פרשת נח
- שחיתות חמס ומבול תולדות המוסר האישי והציבורי הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – נח – תשפ"ב סוגיות מוסריות ושאלות של שחיתות ציבורית תופסים מקום מרכזי בשיח הציבורי והתקשורתי, ולא בכדי. המוסר הוא אחד מאבני היסוד של ההתנהלות האנושית של הפרט והחברה. ללא עקרונות מוסר משותפים חברה אנושית לא יכול...

פרשת נח
- שפה אחת ודברים אחדים - דוגמטיות מסוכנת פרשת השבוע - פרשת נח תשפ'ד הרב אליעזר שנוולד מאז מאורעות שמחת תורה תשפ"ד עולות תהיות רבות. את רובן יש לדחות למחרת סיום המלחמה. אולם יש מהם שצריך לעסוק בהן כבר כעת, משום שהן עלולות להשפיע על הפקת הלקחים, על קבלת ההחלטות ועל ההתנהלות בימים הקרובים. מספר אנש...


פרשת לך לך
- אומת הסטרטאפ של אברהם אבינו הפרשה בחיי המעשה פרשת לך לך תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין ישראל ידועה בעולם כאומת הסטרטאפ (Startup Nation), בעיקר נוכח העובדה שיש בה יותר סטרטאפים ביחס לגודל האוכלוסייה, מכל מקום אחר בעולם. מדינת ישראל ניצבת גם בקדמת ההתפתחות המדעית ו...

פרשת לך לך
- בחירה חופשית וכפיה דתית פרשה ומימושה - לפרשת לך לך - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בראשית פרשתנו מצווה אברהם ללכת לארץ ישראל: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב א). מתי נאמר הציווי לאברהם? הרי בסיומה של הפרשה הקודמת נאמר שאברהם כבר יזם את יציאתו מאור כשדים לארץ כנען מרצו...

פרשת לך לך
- דרוש מבוגר אחראי אל נא תהי מריבה ביני ובינך - כי אנשים אחים אנחנו הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – לך לך – תשפ"א האופן שבו מטפל אברהם בסכסוך המשפחתי שהלך והתפתח עם לוט, אמור ללמד אותנו לדורות. אברהם 'אימץ' את לוט, בן אחיו הקטן, וצירף אותו למסעו לארץ ישראל. במהלך השנים אברהם היה ללוט...

פרשת לך לך
- האמנם קץ עידן התמימות הפרשה בחיי המעשה – פרשת לך לך - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בפרשתנו מצטווה אברהם למול את עצמו כשהוא בן תשעים ותשע שנים: "וירא ד' אל אברם ויאמר אליו: אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים וגו'. ונמלתם את בשר עורלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית יז א-יא). המפרשים נחלקו בפירו...

פרשת לך לך
- הרב קופלד פרשת לך לך

פרשת לך לך
- התקדמות ושינוי אי וודאות ואמונה הפרשה בחיי המעשה – לך לך – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין טבע האדם והאנושות לשאוף להתקדמות וקידמה. דריכה במקום נתפסת כהחמצה מתסכלת. בזמננו הדבר בולט מאד בתחום הקרייריסטי ובמימוש העצמי, אך השאיפה קיימת גם ביחס להתפתחות האישיותית...

פרשת לך לך
- מורשת הניצחון וגבורת הלוחם העברי הראשון פרשה ומימושה – פרשת לך לך ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל לרפואת הפצועים והשבת החטופים, ולזכר הנופלים ובתוכם גאולה בכר הי"ד אימו של חבר ומפקד האלוף יוסי בכר מאז תחילת הלחימה פגשנו אלפי לוחמים ומפקדים מי...

פרשת לך לך
- הפרשה פותחת בציווי של הקב"ה לאברהם: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". (בראשית יב א). ציווי זה אף נחשב כנסיון כפול שניסה הקב"ה את אברהם אבינו: "שקשה על האדם לצאת מארצו, וממולדתך, שקשה יותר, ומבית אביך, שקשה יותר". (רמב"ן כאן). והשני: "קשה גם כן על האדם לילך בדרך, ואינו יודע אנה הולך...


פרשת וירא
- 'הנני' - שרשים של מסירות נפש פרשה ומימושה – פרשת וירא ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת הפצועים והשבת החטופים. אירועי שבת שמחת תורה תשפ"ד הבליטו באופן מיוחד את 'מסירות הנפש' הקיימת בעם ישראל, האחד כלפי השני. מאות...

פרשת וירא
- 'הנני' – גבורת העקידה ו'שעת נעילה' הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – וירא – תשפ"א פרשת העקידה שנקרא השבת הינה אחת הפרשיות המכוננות בתורה, שמעוררות השתאות, וקשות להבנה בשכל אנוש. נסיון העקידה הטביע בדי. אן. אי. הקולקטיבי של עם ישראל את הדבקות והנכונות להקרבה ול'מסירות נפש' בלתי נתפסת, על...

פרשת וירא
-  פרשת וירא היא המשך של פרשת לך לך ומפעלו של אברהם אבינו. פרשת העקידה חותמת את עשרת הנסיונות של אברהם. לפניה אנו קוראים על הברית האיסטרטגית שכרת אברהם עם אבימלך. להבטחת בטחונם ומעמדם של הדורות הבאים ולשם ביסוס היאחזותו בארץ ישראל. בברית איסטרטגית זו מתחייב אברהם אבינו שלא לפעול כנגד צאצאיו של אב...

פרשת וירא
- אתגרים ניסיונות וניצול הזדמנויות הפרשה בחיי המעשה פרשת וירא תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין בחיי הציבור כמו בחיי הפרט מציאות החיים מזמנת לנו אתגרים ללא שבחרנו בהם, אתגרים ברמות קושי שונות שדורשים מאתנו להשתנות ומעמידים אותנו בניסיון האם נצליח לעמוד בהם?! כאשר נ...

פרשת וירא
- הגיור בישראל פרשה ומימושה - לפרשת וירא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט חולית הקישור שבין ההתגלות האלוקית לאברהם שבתחילת פרשת וירא לפרשת לך לך היא ברית המילה שבסוף פרשת לך לך: "ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו וגו' כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלוקים"...

פרשת וירא
- חיים של שליחות בעידן פוסט מודרני הפרשה בחיי המעשה – פרשת וירא - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ הפניה האלוקית לאברהם בפרשת העקידה נענית ב'הנני'. "ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם. ויאמר אליו: אברהם! ויאמר: הנני!" (בראשית כב א). גם הפניה של המלאך העוצר אותו מלשלוח ידו בנער נענית ב'הנני'. "ויק...

פרשת וירא
- מה אתה רואה מבחנם של מתבוננים ושקופים הפרשה בחיי המעשה – וירא – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין ישנו נושא שהוא חלק בלתי נפרד מה'שיח הציבורי' זה שנים רבות, היחס למצוקות של יחידים וקבוצות בחברה. פעם אחר פעם שומעים על אנשים שסובלים ממצוקה בהווה, או בעבר, ונזקקו...


פרשת חיי שרה
- בחירת קהילה – כמסגרת המשך לצמיחה רוחנית הפרשה בחיי המעשה – פרשת חיי שרה - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ לעת זקנתו זוכה אברהם לראות את מפעלו האמוני המהפכני זכה להצלחה וברכה. "ואברהם זקן בא בימים וד' ברך את אברהם בכל" בראשית כד א). סביבו קהילה של מצטרפים לדרך: "ילידי ביתו, שנולדו בביתו מהנפש אשר עשו...

פרשת חיי שרה
- בני ברית ואינטרסים בזירה הבינלאומית הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – חיי שרה – תשפ"א הכתוב מתאר את המשא ומתן שהתקיים בין אברהם אבינו לבין עפרון על מערת המכפלה: "וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפל...

פרשת חיי שרה
- בנין הזוגיות והמידות הפרשה בחיי המעשה – חיי שרה – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין מוסד הנישואין והמשפחתיות נמצא כבר מספר שנים במשבר עמוק. היקף הגירושין בעולם ובארץ מגיע לאחוזים גבוהים מאד. 'אין גרושין שמחים' זהו מצב שלרוב פוגע בשני בני הזוג אולם הנפגעים העיקריים...

פרשת חיי שרה
- דע את אויבך ונצחהו פרשה ומימושה – פרשת חיי שרה ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת בני מרדכי אברהם בן מלכה נ"י ולרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. אחד מתנאי היסוד לניצחון והכרעת האויב בקרב, הוא 'דע את האויב'. היכרות ע...

פרשת חיי שרה
- – תשע"ז שני האבות אברהם ויצחק היו הנדבכים הראשונים בהקמת האומה. מידתו של אברהם היתה מידת החסד "חסד לאברהם" (מיכה ז כ) לעומת מידתו של יצחק שהיתה מידת הדין, "פחד יצחק" (בראשית לא מב). כבר בבריאת העולם אנו מוצאים ששתי המידות הללו נצרכות כדי להשלים זו את זו, ובשילוב ביניהן מתקיים העולם: "למלך שהיו לו...

פרשת חיי שרה
- נישואי תערובת פרשה ומימושה - לפרשת חיי שרה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשתנו מבקש אברהם את אליעזר לצאת ולאתר בת זוג מתאימה עבור בנו יצחק: "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו: שים נא ידך תחת ירכי. ואשביעך בד' אלהי השמים ואלהי הארץ; אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו...

פרשת חיי שרה
- פסקת ההתבגרות הפרשה בחיי המעשה פרשת חיי שרה תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין מבין הנושאים המרכזים שעמדו במרכז השיח הציבורי, והועמדו לבחירה בבחירות האחרונות, היו יחסי 'דת ומדינה', וזהותה היהודית של המדינה. ליתר דיוק, היחס בין המדיניות של המוסדות הייצוגיים של המדינה...


פרשת תולדות
- 'ואלה תולדות' מסע האלונקות של הדורות פרשה ומימושה – פרשת תולדות ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת בני מרדכי אברהם בן מלכה נ"י ולרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. מאז פרצה מלחמת 'חרבות הברזל' הזדמן לנו לפגוש ולשוחח ב'...

פרשת תולדות
- בפתח פרשתנו מתארת התורה את לידת יעקב ועשיו ואת מכירת הבכורה ליעקב: "ויזד יעקב נזיד ויבוא עשו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשו אל יעקב: הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. וגו'. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. וגו'. וישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב...

פרשת תולדות
- ברכות התורה בחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת תולדות - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ יעקב אבינו הוא הראשון שקיבל את הכינוי "איש תם יושב אהלים". בדרך כלל מקובל לחשוב שמי שהוא 'איש תם', ו'יושב אהלי בית המדרש' מנותק מהנהגה וחיי המעשה. אולם המשמעות של 'תם' אינה נאיביות אלא שלימות: "יעקב אבינו ע"ה היתה...

פרשת תולדות
- יחסים בין-לאומיים בין ישראל לעמים ידידות או אינטרסים משותפים ולרוב עוינות הפרשה בחיי המעשה פרשת תולדות תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין קברניטי המדינה התייצבו בשבוע החולף, כאיש אחד, ובצדק, כנגד האפשרות שה-FBI - הבולשת הפדרלית של ארה"ב תחקור את נסיבות מותה של עיתו...

פרשת תולדות
- ציד בפיו - מניפולציות במרחב הקיברנטי לקראת בחירות ובמערכה התודעתית שבין הבחירות הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – תולדות – תשפ"א מערכות היחסים וההתרחשות בתוך משפחת יצחק ורבקה, בין ההורים לבניהם ובין הבנים לבין עצמם מעלים מספר תמיהות, נתמקד באחת מהן: "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד...

פרשת תולדות
- שעת אחדות לע"נ ההרוגים בפיגוע בבית הכנסת בפיטסבורג בשבת פרשת וירא פרשה ומימושה - לפרשת תולדות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בתחילת פרשתנו מתוארת לידתם של יעקב ועשיו ליצחק ורבקה. בסוף הפרשה לאחר לקיחת הברכות מעשיו שולח יצחק את יעקב לפדן ארם כדי שיקים שם את ביתו, את בית ישראל:"ויקראיצחק אל יע...

פרשת תולדות
- תולדות האומה והדורות והחינוך למידות הפרשה בחיי המעשה – תולדות – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין מערכת החינוך נמצאת במרכז ההתעניינות של החברה הישראלית. בשנים האחרונות היא גם זוכה לנתח הגדול ביותר בעוגת תקציב המדינה, יותר מהביטחון. מדינת ישראל מובילה בעולם באחוז של...


פרשת ויצא
- אחים יקרים – עת לשוב הביתה הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – ויצא – תשפ"א במילים אלה בחר ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל לנכון לקרוא ליהדות התפוצות בנאומו הראשון כראש ממשלה (ד׳ בתמוז התשל״ז): "אני קורא לאזרחי ישראל שעזבו את הארץ – לשוב הביתה. וכו'. לא נקרא לאנשים אלה בכינויי גנאי. עלבונות אינם...

פרשת ויצא
-  יעקב יורד לחרן במצוות הוריו. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". (בראשית כח י). הירידה נועדה לבנות את ביתו, בית יעקב וישראל, אולם כהישג נלווה מתברר בדיעבד שהיא נועדה גם לעצב את אישיותו מתוך ההתמודדות עם חותנו לעתיד, לבן הארמי. יעקב איש התום, "איש תם" (בראשית כה כז) שמידתו 'אמת', "תיתן אמת ליעקב", (מ...

פרשת ויצא
- בתנועה מתמדת מורכבת ומאותגרת הפרשה בחיי המעשה – ויצא – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין 'שבת האירגון' של תנועת בני עקיבא מהווה נקודת שיא חגיגית של הפעילות החינוכית השנתית. היא מתקיימת בסיומו של 'חודש האירגון' שמוקדש לברור דרכה של התנועה, ושל הסוגיות האידאולוגיות ש...

פרשת ויצא
- הסדרה או שולטנות והרתעה פרשה ומימושה - לפרשת ויצא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט הכתוב מתאר את פגישת יעקב ורחל ליד הבאר: "ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא. וגו'. וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. וגו'" (בראשית כט ט-יב). עפ"י חז"ל כבר שם 'מציע' יע...

פרשת ויצא
- יחד יחד פרשה ומימושה – פרשת ויצא ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת בני מרדכי אברהם בן מלכה נ"י ולרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. אם יש משהו אחד שמשותף לכמעט כל הלוחמים והמפקדים שפגשתי בחודש וחצי האחרונים, מכל קצוות...

פרשת ויצא
- סודה של נפש יהודי הומיה הפרשה בחיי המעשה פרשת ויצא – שבת הארגון של בני עקיבא - תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין השבת תציין תנועת בני עקיבא את 'שבת הארגון'. השנה בחרה התנועה לחודש הארגון את הנושא: "נפש יהודי הומיה". נושא שחשוב לעורר סביבו דיון אידאולוגי, חינוכי וציב...

פרשת ויצא
- קביעות עיתים לתורה בחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויצא - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ ביציאתו של יעקב לחרן הוא חוזר לבית מדרשם של שם ועבר לארבע עשרה שנים נוספות: "חזקיה אמר: בן ס"ג שנים היה אבינו יעקב בעת שנטל את הברכות. עשה עוד י"ד שנה שנטמן בבית עבר" (בראשית רבה סח ה). בבית מדרשנו אנו נוהגים...


פרשת וישלח
- הידברות מגשרת ומקרבת פרשה ומימושה – פרשת וישלח ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת בני מרדכי אברהם בן מלכה נ"י ולרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. השהות המשותפת של החיילים, בסדיר ובמילואים, לפני ותוך כדי הלחימה יוצרת ה...

פרשת וישלח
- המאבק על הבכורה – מאז ולתמיד פרשה ומימושה - לפרשת וישלח - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט המפגש הגורלי בין יעקב ועשיו בדרכו של יעקב מלבן לארץ ישראל הוא גם שלב ההכרעה ב'מאבק על הבכורה'. "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום" (בראשית לב ד). "וישבו המלאכים אל יעקב לאמור: באנו אל אחיך אל...

פרשת וישלח
- בפרשתנו אחד השיאים במערכת היחסים בין יעקב לעשיו, המפגש הדרמטי בין יעקב לעשיו, בשובו של יעקב לארץ. יעקב שולח שליחים כדי לאסוף מידע על הכוונות של עשיו: "וישלח יעקב מלאכים. לדעת מה בלב אחיו, לדעה מה יעשה לו". (ספורנו בראשית לב ד). המידע שהגיע ליעקב היה שעשיו נערך לקראת בואו, בתצורה תוקפנית.: "הולך לקרא...

פרשת וישלח
- השתלבות לא במחיר אבדן הזהות הפרשה בחיי המעשה – וישלח – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין לפני כשבוע וחצי נאם נשיא המדינה מר יצחק הרצוג בועידת החינוך של מרכז ישיבות בני עקיבא ו'מקור ראשון'. בדבריו הזכיר גם את בית בית סבא הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הרצוג ז"ל,...

פרשת וישלח
- השתלבות ללא ויתור על העצמיות הפרשה בחיי המעשה – פרשת וישלח - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ תולדות חייו של יעקב אבינו היו רצופים התמודדויות ואתגרים. כפי שתיאר אותם באזני פרעה: "מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי וגו'" (בראשית מז ט). פרשתנו מתארת מספר תחנות נוספות בתולדות חייו...

פרשת וישלח
- נצחון הרוח – בימים ההם בזמן הזה הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – וישלח - חנוכה – תשפ"א בתחילת פרשתנו מתואר כיצד יעקב ועשיו נעו אחד לקראת השני ב'היכון לקרב'. באופן שכזה התנגשות הלחימתית היתה בלתי נמנעת. "וישבו המלאכים אל יעקב לאמור: באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו...

פרשת וישלח
- עושר מאפשר או סמל סטטוס הפרשה בחיי המעשה פרשת וישלח - תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין אחד הנושאים המדוברים ביותר והמקשים על כולם הוא 'יוקר המחיה'. המערכות הכלכליות בעולם המערבי בנויות על שוק חופשי של חברות עצמאיות שיש בו מרכיב של שליטה וויסות רגולטורי של הממשלות...


פרשת וישב
-  פרשת וישב פותחת בפרשיית יוסף ואחיו ומכירת יוסף. הפתיח (בראשית לז א): "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", נראה לכאורה, פתיח אינפורמטיבי, אולם במדרש הוא מתבאר כברור נוקב ביחס לכוונה של יעקב בישיבה זו, ובקשר שלה לפרשיית מכירת יוסף (בר"ר פד ג): "א"ר אחא בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשים לישב ב...

פרשת וישב
- באנו חושך לגרש חג החנוכה בשעת מלחמה ואסון פרשה ומימושה – פרשת וישב – חנוכה - ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת בני מרדכי אברהם בן מלכה נ"י ולרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. חג החנוכה הוא אחד מהאהובים ביותר מבין...

פרשת וישב
- בנין המשפחה במכלול אתגרי חיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת וישב - חנוכה הפתיח של הפרשה מפגיש בין שתי חזיתות תובעניות ומורכבות בחייו של יעקב, חיי המעשה ובנין המשפחה. "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה וגו'" (בראשית לז א-ב). שלושים ושש שנים קשות ומורכבות...

פרשת וישב
- הנרות הזעירים וההדתה פרשה ומימושה - לפרשת וישב - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט יוסף מזדהה במצרים על פי מוצאו כ'איש עברי'. בשם זה קוראת לו אשת פוטיפר: "ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו" (בראשית לט יד). וכך הוא מבקש משר המשקים להזכיר אותו בפני פרעה: "כי גנוב גונבתי מארץ העברים". עבדים נוטים בדרך כלל ל...

פרשת וישב
- העם צמא לאחדות עכשיו הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – וישב - חנוכה – תשפ"א בפרשתנו אנו קוראים על אחת הטרגדיות הגדולות ביותר בהסטוריה של העם היהודי שאירעה תוך כדי תהליך היווצרותו. במהלך ארבעה פסוקים מתארת התורה את השנאה בין האחים כתהליך שהלך והתעצם: "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אח...

פרשת וישב
- בחירה ללא הפסקה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת וישב – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד הפרשה פותחת בהתיישבות של יעקב בארץ מגורי אביו ואת השתלשלות האירועים הטרגיים שהביאה למכירת יוסף, ולבסוף לירידת עם ישראל למצרים. השימוש של התורה בביטוי 'וישב' נדרש בחז"ל: "ביקש יעקב לישב בשלווה" (רש"י בר...

פרשת וישב
- שליחות וחזון מאז לימינו הפרשה בחיי המעשה – וישב - חנוכה – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין אנו חיים בעידן של פוסט-מודרניזם וקרייריזם ששם את ה'אני' וה'עכשיו' במרכז ההתעניינות והחשיבות, שמבליט את האישי על חשבון הכללי, את ה'מימוש העצמי' על חשבון התרומה לכלל, את ההנאה...

פרשת וישב
- שעתה של אחריות לאומית הפרשה בחיי המעשה - פרשת וישב תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין מומחה לעניני העולם הערבי ניתח בשבוע שחלף את זוית המבט של העולם הערבי על המתרחש בפוליטיקה הישראלית, שעוקב אחריה בענין רב. מאז הקמת מדינת ישראל הנרטיב שלהם היה השוואה של מדינת ישראל ל...


פרשת מקץ
- 'תבונת המעשה' מיוסף והחשמונאים אלינו הפרשה בחיי המעשה – מקץ - חנוכה – תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין לא כל מתכנן טוב זוכה להיות גם איש ביצוע טוב. לא כל מתכנן זוכה ל'תבונת המעשה', שהתוכנית שלו תהיה תוכנית פרקטית ונוחה לביצוע, ולהיפך, לא כל איש ביצוע טוב זוכה ל'ת...

פרשת מקץ
- אסטרטגית היציאה ממשבר אסון טבע עולמי הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – מקץ – תשפ"א הפרשנות של יוסף לחלק השני בחלומותיו של פרעה הציבה תמרור אזהרה בפני אסון טבע עולמי. שבע הפרות רעות המראה ודקות הבשר שעולות מן היאור, ושבע השבלים הדקות ושדופות הקדים, מורות על צפי לפגיעה קשה במפלס היאור והנ...

פרשת מקץ
- אתגרי הצניעות בעולם מתירני הפרשה בחיי המעשה – פרשת מקץ-חנוכה - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בפרשתנו אנו נחשפים ל'נסיון' הגדול של יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר. יוסף הצעיר גדל בתוך ביתו של יעקב באוירה אמונית רוחנית ומתוך סטנדרטים גבוהים של הקפדה על הצניעות ביחסים שבין המינים. ועתה הוא מוצא את עצמו במצרים...

פרשת מקץ
- הרוב הדומם והקול המושתק פרשה ומימושה – פרשת מקץ - ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת בני מרדכי אברהם בן מלכה נ"י, ולרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. חג החנוכה עבר עלינו השנה כשלבנו עם לוחמנו שברצועת עזה ובשאר הגזרות...

פרשת מקץ
- השנים הטובות סיכויים וסיכונים הפרשה בחיי המעשה פרשת מקץ - ר"ח טבת - חנוכה - תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין השבת מתקיים שילוב מיוחד בין השבת ופרשתה, ר"ח טבת, והימים האחרונים של חג החנוכה. בחג החנוכה אנו מודים על הניסים, על הנצחונות המופלאים, ועל חזרת המלכות לישראל...

פרשת מקץ
-  פרשתנו מתארת את השתלשלות האירועים שהביאו את יוסף מ'בירא עמיקתא' ל'איגרא רמא', מבור האסורים לארמון פרעה כמשנה למלך. יוסף עלה לגדולה בעקבות פתרון חלומו של פרעה, ובזכות פתרון החלומות של שר המשקים ושר האופים. החלומות של יוסף, מהפרשה הקודמת, הלכו והתממשו. האחים באו לשבור שבר להחיות נפשם: "וירא יוסף את א...

פרשת מקץ
- על יועצים ומבצעים פרשה ומימושה - לפרשת מקץ – חנוכה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט מהו תפקידם של היועצים? והאם מקבלי ההחלטות חייבים לקבל את עצותיהם? עיון בפרשה בעצתו של יוסף לפרעה תסייע לשפוך אור על הסוגיה. חלומו המוזר של פרעה מעמיד אותו חסר אונים. ליבו אמר לו שיש משמעות דרמטית ומרחיקת לכת...

פרשת מקץ
- הבחירה הגדולה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת מקץ - חנוכה – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו אנו קוראים על אחת התחנות הדרמטיות במסלול המפותל שעבר יוסף עד הגיעו לארמון פרעה, כפותר החלום הטורדני של פרעה. משם הגיע יוסף להיות המשנה למלך פרעה. בעמדה בכירה זו מתגשמים החלומות שחלם בבית אביו, ש...

פרשת מקץ
- חנוכה -נר איש וביתו והקרב על קדושת הבית הישראלי. שיעור כללי הרב אליעזר שנוולד   ישיבת מאיר הראל מודיעין חנוכה תשע"ח :לצפייה בשיעור חלק א          חלק ב                


פרשת ויגש
- דרוש מבוגר אחראי לשימור ההסכמה הלאומית פרשה ומימושה – פרשת ויגש תשפ"ד –ומלחמת 'חרבות הברזל' הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש לע"נ החייל שלנו רס"ב עזריה יחזקאל הי"ד חייל המילואים הקרבי המבוגר ביותר שנפל במלחמה, להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. ההצ...

פרשת ויגש
- הבטחה שלטונית צריך לקיים הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – ויגש – תשפ"א בתחילת פרשתנו פונה יהודה ליוסף בניסיון לשנות את הגזירה ולשחרר את בנימין: "ויגש אליו יהודה ויאמר: בי אדני! ידבר נא עבדך דבר באזני אדני! ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה" (בראשית מד יח). על פי חז"ל מדובר בפניה 'דפלומטית'...

פרשת ויגש
- והם לא הכירוהו הפרשה בחיי המעשה פרשת ויגש – עשרה בטבת - תשפ"ג הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין ציבור גדול הזדעזע למשמע דברים של אישה מרמת גן שהטיחה בבנות החרדיות בגן השעשועים: "אנחנו משלמים ארבעה מילון שקלים לדירה פה, אתן לא שייכות". ובכעסה הרב הוסיפה: "יש לכן את העיר...

פרשת ויגש
-  בפרשה נסגר המעגל של פרשיית מכירת יוסף. יוסף מתגלה לאחיו כמשנה למלך מצרים, ושולח הודעה לאביו שהוא בחיים. בכך מסתיימת התקופה הקשה ביותר במשפחת בית יעקב, שבה יוסף נחשב כנעדר, יעקב חי בתודעה מתייסרת שיתכן והנורא מכל קרה, והאחים נצרו בליבם את הסוד הנורא של המכירה. בסגירת מעגל זו מתבררים כמה עקרונות...

פרשת ויגש
- כסף וסולם ערכים בעולם קרייריסטי הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויגש - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בפרשתנו מתארת התורה את המשבר הכלכלי והקיומי של מצרים לרגל הרעב: "וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, בשבר אשר הם שוברים וגו'. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען. ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור: ה...

פרשת ויגש
- כפל לשון פרשה ומימושה - לפרשת ויגש - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט הפרשה נפתחת בעימות חזיתי בין יהודה ליוסף שמתנהל בשני רבדים גלוי וסמוי. העימות אינו סימטרי, משום שיוסף יודע בברור מי עומד לפניו. יהודה סבור שלפניו משנה למלך מצרים איש עריץ וערמומי, שיש לו אינטרס לא ברור להציק ולהתעלל באחים, ואינו יוד...

פרשת ויגש
- מעגלים של תקוה ואמונה הפרשה בחיי המעשה - ויגש – עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין החיים מזמנים לאדם מצבים שונים, חלקם מוצלחים שבהם האדם חווה 'הארת פנים' והם מביאים לאדם שמחה ואושר ונותנים לו כח ותעצומות נפש להמשך, וחלקם לא מוצלחים ומאתגרי...

פרשת ויגש
- בחירה במבחן 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת ויגש – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד בתחילת הפרשה, לאחר שהגביע נמצא באמתחתו של בנימין, באה לידי מבחן קשה ומאתגר הערבות שלקח יהודה על עצמו בפני אביו. יהודה בחר לקחת על עצמו אחריות עצומה ומחוייבות גדולה כלפי אביו, להיות ערב להשיב את בנימין הביתה ממ...


פרשת ויחי
- אחד המרכיבים של האסטרטגיה הלאומית היא האסטרטגיה של הדמוגרפיה ופיזור האוכלוסין. בתורה קשור מרכיב זה למצות ישוב הארץ. התכנון האיסטרטגי של הדמוגרפיה ופיזור האוכלוסין תלוי בשיקולים סוציולוגיים – של הרכב האוכלוסיה, בשיקולים כלכליים, בטחוניים, מדיניים, נגישות ותחבורה, משאבי טבע וחקלאות–מים, מחצבים ופוריות...

פרשת ויחי
- בחירה באיש או דבקות בדרך הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – ויחי - תשפ"א הפרשה פותחת בצוואה של יעקב לפני פטירתו. "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו: אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם"...

פרשת ויחי
- המודל משפחתי תחת מתקפה תרבותית הפרשה בחיי המעשה – ויחי תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין לאחרונה הזדמן לי לשמוע בתקשורת ראיון עם כמה אנשים שמגדירים את עצמם כ'אל-הוריים' – שבאופן עקרוני אינם רוצים להביא ילדים לעולם ולגדלם. אחד מהם הסביר למראיין שאינו מוכן לוותר על ה...

פרשת ויחי
- ויט שכמו לסבול פרשה ומימושה - לפרשת ויחי - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט סיפור נפילתו בשבוע שעבר של סמ"ר יובל מור יוסף הי"ד שהיה תלמיד ישיבת ההסדר קרית אונו, פותח צוהר למהפכה שהתחילה לפני כשני עשורים. לסיפורם המופלא של בוגרי תיכונים דתיים שלא למדו בישיבות תיכוניות ומשתלבים בישיבות הסדר ועושים חייל...

פרשת ויחי
- חיים של יעוד ומשמעות הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויחי - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ פרשת ויחי חותמת את ספר בראשית ואת תקופת האבות ונקראת על שם פתיחתה: "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, וגו'" (בראשית מז כח). בתחילתה עוסקת הפרשה ב...

פרשת ויחי
- עם הנצח הדרך הארוכה ומחירה פרשה ומימושה – פרשת ויחי – ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. לתבונה האנושית יכולת להכיר את העבר וההווה, אולם היא מוגבלת מאד ביכולתה לצפות את העתיד. היא יכולה לזה...

פרשת ויחי
- הבחירה והתמודדות עם הקשיים 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת ויחי – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד ברכותיו של יעקב לבניו נוגעות לאופיים של הבנים, בהווה ובעתיד. יעקב משתמש בדימוי לבעלי חיים שונים. אנו מבקשים ללמוד מכך כללים ועקרונות לעולמנו, כאן ועכשיו. בברכתו של יעקב ליששכר הוא מדמה אותו...

פרשת ויחי
- שבטיות ואחדות הפרשה בחיי המעשה פרשת ויחי - תשפ"ג מוקדש לזכרו של ר' ילון פרחי ז"ל הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין לפני כשבוע קיימנו בהיכל ישיבתנו במודיעין אזכרה לרא"ל במיל' אמנון יוסף ליפקין שחק ז"ל, שהיה שותף בהקמת הישיבה, במלאת עשר שנים לפטירתו. עמידתו האיתנה בראש המ...

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input