ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה


פרשת במדבר
- בחירה וזהות עצמית 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת - במדבר – שבועות – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד ספר במדבר, כשמו, עוסק בקורות את עם ישראל במדבר החל מהשנה השניה לצאתם ממצרים, ועד כניסתם לארץ ישראל. ומתחיל לאחר תיקון חטא העגל, ובנית המשכן: "וידבר ד' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני...

פרשת במדבר
- The Strategy of a Learning Nation Shavuot – Rabbi Eliezer Shenvald The Festival of Shavuot is "The Time of the Giving of our Torah." The Revelation at Mount Sinai was a formative event where the Torah was given, with all of its 613 mitzvot, to all of Am Israel, as one entity and not as individua...

פרשת במדבר
-  פרשת השבוע, וכך גם החומש כולו, נקרא 'במדבר', למרות שלא כך פותחת אותו התורה. הפרשה עוסקת במפקד של שבטי ישראל, לפי יוצאי צבא, ובארגון המדוקדק של מחנה ישראל באופן שייעצב את התנהלותו בזמן שהייתו במדבר. ספר במדבר מקיף את רובה המוחלט של תקופת השהות במדבר, מחודש אייר של השנה השניה ליציאת ממצר...

פרשת במדבר
- לא מובן מאליו פרשה ומימושה – לפרשת במדבר – מוצאי יום ירושלים תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד בכל שנה אנו חוזרים לקרוא בספר 'במדבר' ומזכירים לעצמנו שלב משמעותי ביותר בתולדותינו. 'תקופת המדבר' היתה שלב ביניים שבו עם ישראל עבר תהליך הכנה ועיצוב לקראת היעוד היחודי שלו בארץ ישראל. ביציאה ממצרים,...

פרשת במדבר
- מהמדבר לירושלים המסע מהמדבר – ל'מקום אשר יבחר' הפרשה בחיי המעשה – פרשת במדבר – יום ירושלים - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ המדבר הוא 'מקום' עם אקלים מאתגר שלא מאפשר קיום וצמיחה: "המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם" (ירמיה ב...

פרשת במדבר
- מרחב אבטחה ביטחוני ותורני פרשה ומימושה – פרשת במדבר - שבועות - ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. בכל תחום שבו נדרשת הגנה מפני משהו, אסור שהיא תמוקם סמוך לנקודה המסוכנת. צריך להרחיק מהנקוד...

פרשת במדבר
- ניידים ונייחים – במדבר בציון ובירושלים הפרשה בחיי המעשה – במדבר – יום ירושלים- תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין בעולם מתנהל מאבק איתנים בין המצדדים בזהות הלאומית כמרכיב מהותי וטבעי לאדם, שמשפיע גם על הזהות האישית, ובין המצדדים בראיה אוטופית ש'כל בני האדם זהים ושוים...

פרשת במדבר
- שבטיות מגזרית וחלוקת ירושלים פרשה ומימושה – במדבר - יום ירושלים - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשתנו פותחת במפקד צבאי של בני העשרים ומעלה. המפקד נערך בראשית חודש אייר לקראת היציאה למסע הכיבוש של ארץ ישראל וישובה: "שאו את ראש כל עדת - לפי שמעתה צריכים לבוא לארץ ישראל, ובני עשרים ראוים לצאת בצבא המ...

פרשת במדבר
- תורת השבטים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – במדבר - שבועות - תשפ"א האסון שאירע במירון בל"ג בעומר, והסולידריות שהתעוררה בחברה הישראלית כולה לנוכח האסון, הציפה מחדש את השיח על אחדות החברה הישראלית, לנוכח אסון ובשגרה. שיח זה התחדד בעקבות רצף של ארבע מערכות בחירות בשנתיים שבהן התגבר המתח וה...


פרשת נשא
- בחירה בהתעלות ובנזירות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת - נשא – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד הניסוח של פרשת הנזיר חושף בפנינו את הגישה המורכבת של התורה למעשה הנזירות ולהלכי הנפש של האדם שמביאים אותו לקבל על עצמו נזירות: "איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לד'" (במדבר ו ב). מצד אחד,...

פרשת נשא
- בלב פרשתנו מספר נושאים סמוכים זה לזה: שילוח הטמאים מן המחנה, מעילה, סוטה, נזיר וברכת כהנים. חכמים בארו את הקשר והמשותף שבינהם במספר אופנים, אולם בפשטות בקשה התורה לסמוך בין ממדי הקדושה היחודית בישראל: קדושת המחנה, הרכוש, עם קדושת התא המשפחתי והצניעות הישראלית, וקדושת האדם המתנזר עם קדושת הכהונה. א...

פרשת נשא
- דילמת החטופים ונשיאות הראש פרשה ומימושה – פרשת נשא - ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. בשבת שעברה בשעת צהרים נשמעו נקישות בדלת. אחד מבני המשפחה ניגש לפתוח. בחוץ כבר לא היה איש. על הידית ה...

פרשת נשא
- הקידמה המדבר ומתן התורה פרשה ומימושה – נשא – שבועות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשתנו מהווה המשך לפרשת במדבר – למפקד ולהמשך ההכנות לקראת המסע לארץ ישראל. קריאת פרשתנו מקבלת משמעות מיוחדת כשהיא סמוכה לחג השבועות זמן מתן תורתנו. יש בה גם קריאת כיוון להתמודדות עם אחד האתגרים המורכבים של העיד...

פרשת נשא
- לימוד התורה בחיי המעשה – האתגר ופתרונו פרשה ומימושה – לפרשת נשא - שבועות תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד ערב חג השבועות 'זמן מתן תורתנו' וערב שבת 'נשא' אנו מבקשים לבחון כיצד ניתן לעמוד באחד האתגרים המשמעותיים ביותר של דורנו; שילוב לימוד התורה בצורה קבועה ומוסדרת בתוך סדר החיים העמוס והתובעני של א...

פרשת נשא
- מעמד הר סיני במדבר ומה בין שמרנות ליהדות הפרשה בחיי המעשה – נשא – שבועות - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין לפני כשבוע התקיים בירושלים 'כנס השמרנות'. ה'שמרנות' נכנסה לשיח הפנימי בארץ בשנים האחרונות. היא הפכה לטרנד בקרב אינטלקטואלים מן הימין ומהציבור הדתי. הם מנופפי...

פרשת נשא
- פוליטיקת הזהויות הבכורה והערים המעורבות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – נשא - תשפ"א כבר מספר שנים שמתקיים דיון ער סביב התיאוריה של 'פוליטיקת הזהויות' בחברה הישראלית. הוא התחדד במהלך ימי הלחימה האחרונים והתפרצות הפרעות של ערביי הערים המעורבות. 'פוליטיקת הזהויות' מכתיבה במידה רבה את השיח...

פרשת נשא
- תנו כבוד לתורה בחיי המעשה לפרשת נשא – שבועות - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ חג השבועות ושבת פרשת נשא סמוכים זה לזה, בזמנם ובעניינם; מקומה המרכזי של התורה וחשיבותה בחיי המעשה. בסמיכות זו יש ענין מיוחד השנה. בפרשת נשא יש תופעה יוצאת דופן. היא מתחילה למעשה כבר בסיום פרשת במדבר (תחילת פרק ד') בציווי...


פרשת בהעלותך
- בחירת הלב ופרשנות המציאות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת - בהעלותך – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מתחיל המסע שאמור להוביל את עם ישראל במסלול ישיר לארץ ישראל. כבר בשלביו הראשונים פורץ משבר המתאוננים: "ויהי העם כמתאוננים רע באזני ד'. וישמע ד' ויחר אפו ותבער בם אש ד' ותאכל בקצה המחנה...

פרשת בהעלותך
-  ספר במדבר עוסק בתקופת המסע של עם ישראל במדבר לאחר מתן תורה בהר סיני והקמת המשכן. תחילתו בחודש לאחר הקמת המשכן – בחודש השני לשנה השנית. תקופת המסע במדבר לא היתה רק התווך שבין מצרים לירושלים, אלא מעין "סדרת חינוך" של עם ישראל, תקופה של עיצוב העולם הרוחני והמבנה הלאומי והחברתי. עם ישראל עובר...

פרשת בהעלותך
- הכרעה וניצחון מוחלט והתקיעה בחצוצרות פרשה ומימושה – פרשת בהעלותך - ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד מוקדש לע"נ חנה לאה בת משה וורצמן ע"ה ובתפילה להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים. ביום ראשון ליווינו לדרכו האחרונה את רס"ב אלון...

פרשת בהעלותך
- העלאת קומה בשיח על הקודש והחול מנורת הקודש וחיי החול הלכה למעשה לפרשת בהעלותך - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ העלאת הנרות שבפרשה מכוונת אל מוקד אחד: "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח ב). התכווננות שבעת הנרות להאיר אל 'מול פני המנורה' מחברת אותם למערכת אחת. חכמי ישראל...

פרשת בהעלותך
- הפקת לקחים בשש אחרי המלחמה הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בהעלותך - תשפ"א עתה, ב'שש אחרי המלחמה'*, משנדמו קולות המלחמה (לעת עתה) והתפזר האבק, הגיע הזמן של התחקירים והפקת הלקחים. זה הזמן לבחון לאחור את מה שקרה. ולבחון לעומק את המשמעויות וההשלכות ארוכות הטווח. 'מבחן המציאות' הוא המבחן ה...

פרשת בהעלותך
- חצוצרות התרעה ומרכבות האש הפרשה בחיי המעשה – בהעלותך - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין מוקדש בהוקרה לחברי במנהלת התרגילים המטכלי"ת איתמ"ר שעמלו לילות כימים בהכנת ובניהול תרגיל 'מרכבות האש' לפני כשבוע הסתיים תרגיל חודש המלחמה 'מרכבות האש'. תרגיל של חודש שלם, חסר...

פרשת בהעלותך
- מנהיגות בתקופת משבר פרשה ומימושה - בהעלותך - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשתנו מתחילה תקופה רצופת המשברים של המדבר. המשברים הקשים של 'המתאוננים' ו'קברות התאווה' מאתגרים את מנהיגותו היחידנית של משה. בעיצומו של המשבר והקושי פונה משה רבנו לקב"ה: "ויאמר משה אל ד' למה הרעות לעבדך?! ולמה לא מצאתי חן...

פרשת בהעלותך
- סמל מנורת האחדות והקיום הישראלי פרשה ומימושה – לפרשת בהעלותך תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד יש משמעות גדולה לעיון בפרשת בהעלותך ובהפטרתה בתקופה של מחלוקת פנימית קשה, ומאמצים של אחדות. פרשת בהעלותך פותחת בהעלאת הנר במנורת המקדש בעלת שבעת הקנים, גם ההפטרה בספר זכריה עוסקת במנורת שבעת הקנים. בסמוך...


פרשת שלח
- בחירה שמעצבת מציאות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת - שלח לך – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד פרשת המרגלים חוללה את אחד המשברים הגדולים ביותר בתולדות עם ישראל. מסתבר לומר שתוצאותיה נעוצות בראשיתה, בעצם שליחת המרגלים. "וידבר ד' אל משה לאמור: שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני י...

פרשת שלח
-  חטא המרגלים היה אחד הכישלונות הלאומיים הטראומטיים בתולדותינו. רשמיו והשלכותיו מלווים אותנו עד היום. כמו באירועים טראומטיים אחרים יש מקום להפקת לקחים מהכשלון לבל נשגה בעתיד. אולם יש לשים לב שבאירוע הזה יש גם לקחים חיוביים שיש להפיק ממנו לדורות, לקחים שלא כ"כ ניתן ללמוד מאירועים אחרים, ו...

פרשת שלח
- בחירה לדורות פרשה ומימושה – שלח לך - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט מה ניתן ללמוד לדורות מפרשת חטא המרגלים? חטא המרגלים היה ללא ספק חטא חמור מאד. אנו עומדים על חומרתו ע"י חומרת העונש. דור שלם שימות במדבר ולא יכנס לארץ. הרושם שצרב החטא ותוצאותיו הקשות ממשיכים ללוות את עם ישראל לדורות, עד היום הזה...

פרשת שלח
- הציצית שבין חיי הזוהר לספר הזוהר הפרשה בחיי המעשה – שלח לך - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין כשנפטר ר' אורי זוהר ז"ל ביקשתי להסביר לתלמידי הישיבה הצעירים, שרובם הגדול לא הכיר אותו, מי הוא היה, ואיזה מהלך דרמטי של תשובה הוא עבר, לפני יותר מארבעים שנה. ויהי לפלא בעי...

פרשת שלח
- חזון ארץ ישראל ויסורי המורכבות לפרשת שלח לך - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ חטא המרגלים הוא אחד האירועים הטראומטיים שהשפיע דרמטית על ההיסטוריה של עם ישראל. בשעתו, הוא גרם לעיכוב של דור בכניסה לארץ, וכתוצאה ממנו דור שלם של יוצאי מצרים מת במדבר. בלילה של חזרת המרגלים היתה "בכיה של חינם" במקום שמחה חג...

פרשת שלח
- לבער את ידיעות הכזב (פייק ניוז) מהמרחב הציבורי פרשה ומימושה – לפרשת שלח תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד המידע משמש את האדם לגיבוש עמדות ולקבלת החלטות. מאז שחר ימי האנושות נעשה שימוש בהפצת מידע כדרך להשפעה על דעתו של הזולת. לאורך השנים התפתחו שיטות שונות להגדלת טווח הפצת המידע כדי להרחיב את ההשפעה...

פרשת שלח
- מלא כל הארץ 'פוזיציה' הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – שלח לך - תשפ"א האם גם לכם מזדמן להאזין לדוברים בתקשורת או לצפות בהם ואחרי שמציגים את שמם ואת הנושא העומד על הפרק אתם כבר יודעים להגיד כמעט מילה במילה מה הם יגידו?! הכל בהתאם ל'פוזיציה' המוכרת של הדובר! האם בשלב הזה אתם עוברים תחנה? ל...


פרשת קרח
- יצר הכבוד והשררה והבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת קרח – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד פרשת קרח קרויה על שמו של מחולל המחלוקת יוצאת דופן, שהיתה למשל ולשנינה, כ'מחלוקת שאינה לשם שמים': "כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים...

פרשת קרח
- הדינמיקה הבלתי נשלטת של אש המחלוקת הפרשה בחיי המעשה - לפרשת קורח - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ במלאת עשור לפטירת מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל מחלוקת קרח, שעל שמו קרויה פרשתנו, מהווה מודל היסטורי ל'מחלוקת שאינה לשם שמים' (אבות ה יז). למחלוקת קרח שותפים דתן ואבירם ואליהם מצטרפים מאתיים חמישים איש מק...

פרשת קרח
-  פרשתנו פותחת במחלוקת קרח וכל עדתו, שהיתה טרגדיה לאומית וגם טרגדיה אישית של קרח, שהיה מגדולי דור המדבר אולם הגדולה והעושר העבירו אותו על דעתו ועל דעת קונו. 'מקסם העושר', הוא אחד האשליות שרווחות במין האנושי מאז שחר ההסטוריה, מיני אז סבר האדם שה'עושר' יעשה אותו 'מאושר', ויהווה עבורו מדד של...

פרשת קרח
- מרידה ומחירה קוים לדמותה פרשה ומימושה – לפרשת קרח תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד חברה אנושית, מעצם טבעה, זקוקה להנהגה שתוביל אותה, ותדאג לצרכיה. לשם כך היא מעמידה בראשה אנשים שינהיגו אותה ומעניקה להם כח, שליטה וסמכויות. פעמים רבות קמים אנשים מתוך החברה שמסיבות שונות מערערים על ההנהגה. יש מקרים ש...

פרשת קרח
- ענווה ולא פולחן אישיות פרשה ומימושה – קרח - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בעיצומו של המשבר עם דתן ואבירם נאמר: "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל" (במדבר טז כה). למרות מעמדו הרם משה רבנו, הענוותן, מחל על כבודו, והלך אל דתן ואבירם כדי לנסות לכבות את אש המחלוקת: "'ויקם משה וילך' - אמ...

פרשת קרח
- שינוי לא בכל מחיר הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – קרח - תשפ"א אין מערכת מושלמת. בכל מערכת, טובה ככל שתהיה יש מרכיבים בריאים ומוצלחים ויש גם פגמים. מערכת שנמצאת בקיבעון, עלולים פגמיה להביאה לידי כליון. לכן כל מערכת זקוקה לרענון, לשינוי עיתי ולשיפור תמידי. קשה למערכת להכיר בפגמיה, לכן נדר...

פרשת קרח
- בין סמכות לשוויון הפרשה בחיי המעשה – קרח - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין אחת הסוגיות שנמצאת בשיח הציבורי, בעידן הפוסט-מודרני היא המתח שבין ה'סמכות' ל'שיוויון'. כיצד ניתן ליישב את הצורך של חברה ומערכת בסמכות, כאשר מצד שני קיימת התפיסה של 'שוויון' ו'חרות', ש'כל בנ...


פרשת חקת
- הסר כעס מבחירותיך 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת - חקת – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד המשבר של 'מי מריבה' עליו אנו קוראים בפרשתנו בולט מאד ברצף משברי המדבר, בשל העונש שהוטל בעקבותיו על משה ואהרון: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרון: יען לא האמנתם בי להקדישנילעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל...

פרשת חקת
- דברים שרואים משם רואים היטב מכאן הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – חוקת - תשפ"א בשבוע שעבר נדחה 'ריקוד הדגלים' שהיה אמור להתקיים בירושלים בירתנו, בשל 'איומים בטחוניים' –איומי החמאס לפתוח באש ובמהומות. השבוע הוא אמור להתקיים בצל השיח האם נכון לקיימו ולהסתכן בירי טילים או שנכון לבטלו כדי ל...

פרשת חקת
- חוקה לישראל הפרשה בחיי המעשה – חקת - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין ישנם שמאמינים, יש לומר, במעין אמונה דתית, ש'חוקה' היתה פותרת את כל תחלואי החברה הישראלית. אמנם היו נסיונות חוזרים ונשנים, מאז הקמת המדינה, לכונן 'חוקה לישראל' שלא צלחו. ולבסוף הם הסתיימו בהחלטה ש...

פרשת חקת
- לא הכל רציונאלי על רציונאליות איזון וביקורת פרשה ומימושה – חוקת - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט מצות פרה אדומה מהוה בנין אב לברור גבולות היכולת של הרציונאליות האנושית: "'כל זה נסיתי בחכמה'. וכו'. אמר שלמה: לא הנחתי חכמה בעולם שלא עמדתי עליה, וכיון שהגעתי לפרשת פרה אדומה, 'אמרתי אחכמה והיא...

פרשת חקת
- ללמוד על היש מהאין הפרשה בחיי המעשה - לפרשת חקת - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ חטא 'מי מריבה' התרחש בשנת הארבעים בסמוך לכניסה לארץ ישראל ולמעבר מהנהגת המדבר בדרך נס להנהגת ארץ ישראל בדרך הטבע. הדיון על החטא נוטה להתמקד בדרך כלל בשאלה מה היה חטאם של משה ואהרון. אולם האם היה שם גם חטא של עם ישראל? ל...

פרשת חקת
- משבר 'מי מריבה' שבפרשתנו מצטרף למערכת משברים סביב הצורך הקיומי הבסיסי במים, ובמיוחד בעת מסע עם ישראל במדבר. אנו מבקשים לעמוד על ההתייחסות המיוחדת של התורה לצורך במים ולמשברים סביב משק המים, כבר ממאבק האבות על חפירת הבארות, וממנה ללמוד על התפיסה האיסטרטגית היחודית של עם ישראל לסוגיית המים. כבר ביצי...

פרשת חקת
- פתרון משבר מי מריבה – בדיבור או בהכאה פרשה ומימושה – לפרשת חוקת תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד כיצד מתמודדים עם משבר לאומי חמור? המערכת השלטונית נוטה לפעול לפתרונו בדרך ה'קלה', ע"י הפעלת הכלים השלטוניים שמסורים בידה, של אכיפה באמצעות כח וסמכות. הגם שהם עשויים לפתור בכך את הבעיה, אולם זה יהיה פת...


פרשת בלק
- 'גל שני' או הפנמת ה'שינוי' הפרשה בחיי המעשה - לפרשת בלק - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בלק מלך מואב חש מאויים ע"י עם ישראל הניצב על גבולו, וביקש לשכור את שרותיו של בלעם כדי שיסייע לו להתמודד עם האיום בצורה לא קונבנציונאלית, ע"י קללה. בלעם שנביא היה, פקפק באפשרות שהקב"ה יאפשר לו, אולם שנאתו ש'קלקל...

פרשת בלק
- בחירה מניפולטיבית 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת - בלק – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד פרשתנו נקראת בגמ' גם 'פרשת בלעם' (בבא בתרא יד ב) ולא בכדי. האישיות הדומיננטית החורזת את אירועי הפרשה היא בלעם. דמותו ואופיו של בלעם מעצבים את חלקיה ואת השתלשלות האירועים שבין פרקיה. בלעם היה נביא גדול וי...

פרשת בלק
- התא המשפחתי והצניעות כאידיאל פרשה ומימושה – בלק - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט ה'ברכות' של בלעם שבפרשתנו הינן מקור מרתק להתחקות אחר כוונותיו המקוריות: "מ'ברכותיו' של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו" (סנהדרין קה ב). ניתן ללמוד מהם מה רצה לקלל כדי למלא את בקשת בלק. ומה היו ה'יעדים האסטרטרטגיים' הלאומיי...

פרשת בלק
- מנהיגות אמינות ונאמנות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בלק - תשפ"א בתקופה האחרונה אנו עדים לשכתוב סולם הערכים הציבורי. בין היתר, ניתן לפוליטיקאים 'פטור' ציבורי מאמירת האמת. טענה כנגד פוליטיקאי שהוא רימה את בוחריו, שביקש שיבחרו בו בגלל מצע מסויים וכאשר הוא נבחר הוא עשה בדיוק ההיפך ממה שהב...

פרשת בלק
- שיח הצניעות הפרשה בחיי המעשה – בלק - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין השיח הציבורי על עקרונות הצניעות והיחסים ש'בינו לבינה' ביהדות, לא יורד מסדר היום הציבורי והתקשורתי. לרוב הוא מועלה מתוך הגישה הפוסט מודרנית שמנסה להציג אותם כעקרונות חשוכים מן העבר, שאינם מתאימים...

פרשת בלק
- תפקיד בית המדרש מול אתגרי השעה פרשה ומימושה – לפרשת בלק תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד סיפור הקיום של העם היהודי רצוף אתגרים קיומיים. בשלושת אלפים שלוש מאות שלושים וחמש שנים שעברו מאז עלה על במת ההיסטוריה, ביציאת מצרים, ואף בחמש מאות שנים לפני כן מאז החל אברהם אבינו לקרוא בשם ד', קמו עליו עמים ש...


פרשת פנחס
- בחירה שקונה עולם בשעה אחת 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת - פנחס – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד פנחס זכה לברית כהונת עולם, שפרשתנו תקרא על שמו ומעשהו יחקק לנצח בזכרון החי של עם ישראל: "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנ...

פרשת פנחס
- אחריות, ערבות ואכפתיות פנחס וקורונה ב'בין המצרים' הפרשה בחיי המעשה - לפרשת פנחס – בין המצרים - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ עם ישראל מוקיר את זכרו של פנחס שהציל אותו מכליה, כשעצר את ההתדרדרות במשבר עם בנות מואב: "ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" (במדבר כה יא). "ולולי הוא שקנא הייתי מכלה כל ישראל! בד...

פרשת פנחס
- זיכרון קצר טווח פרשה ומימושה – פנחס - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשת בלק ובלעם והחטא עם בנות מואב מלווים אותנו גם בקריאת פרשיות פנחס ומטות. בקריאת התורה מידי שנה אנחנו משמרים את הזיכרון הקולקטיבי שלנו ביחס למזימה של בלעם ובלק עם בנות מואב והשלכותיו הטראומטיות גם אלפי שנים אחרי שאירעו. כשאר האיר...

פרשת פנחס
- מסכת קידושין כדת משה וישראל הפרשה בחיי המעשה – פנחס - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין המשפחה היא 'מולקולת היסוד' של החברה והאומה. חוסנה תלויה בחוסנה של המשפחה. הבחירה של בני זוג למסד את הקשר ביניהם להקים תא משפחתי, ולהביא ילדים לעולם, באה מתוך מניעים שונים: מתוך...

פרשת פנחס
-  תחילת פרשת פנחס קשורה בקשר הדוק עם סופה של הפרשה הקודמת. זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשבט שמעון ניצב בראש המבקשים לאפשר נישואי תערובת בישראל. זמרי נוקט בצעד מתריס ופרובוקטיבי, בכך שהוא מתייצב בפני משה, לעיני כל ישראל, כשלצידו כזבי בת צור המדיינית. "אמר לו: בן עמרם זו (כזבי) אסורה או מותרת?! ואם תאמר...

פרשת פנחס
- סיכול פרויקט הגרעין של איראן ומלחמת מדין הבא להורגך השכם להורגו הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – פנחס - תשפ"א אחד הנושאים הקיומיים שנמצאים על סדר יומנו בשני העשורים האחרונים הוא 'סיכול פרויקט הגרעין האיראני' ולצד זה סיכול נסיון ההשתלטות האיראנית על מוקדי כח במזרח התיכון בעיקר כדי לאיים...

פרשת פנחס
- רוצים ברית שלום פנימי עכשיו פרשה ומימושה – לפרשת פנחס וימי בין המצרים תשפ"ג הרב אליעזר חיים שנוולד את פרשת פנחס נקרא יומיים לאחר י"ז בתמוז. בתחילת ימי חשבון הנפש והאבלות על החורבן של 'בין המצרים' - שבין י"ז בתמוז לט' באב. חז"ל חשפו בפנינו את הסיבה לחורבן בית שני: "אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתור...


פרשת מטות
-  הזכות לכבוד והחובה לכבד הפרשה בחיי המעשה -פרשת מטות תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין מוקדש לזכר תומך גדול של הישיבה היקר באדם, אוהבם של ישראל הר״ר גרשון (קורט) רוטשילד בן החבר אברהם מרדכי זצ״ל 'הזכות לכבוד והחובה לכבד' היתה שמה של תוכנית חינוכית שנתית למ...

פרשת מטות
-  במלאות שנה לצוק איתן פרשת מטות עוסקת בין היתר במלחמה הענישה כנגד מדין. בכך נסגר מעגל שהחל בפרשת בלק בהחטאת ישראל בבנות מואב, ופועלו של פנחס שהציל את עם ישראל מכליה, והמשכו בפרשת פנחס בהוקרה לפנחס על פועלו. אשר הציל את עם ישראל מכליה. משה שולח את פנחס למלחמה עם נציגי השבטים: "וישלח אתם...

פרשת מטות
-   שיעור מפי הרב עמית רותם. העוסק בתוכן ההפטרה, והקשר בין ההפטרה לפרשה.  השיעור הנוכחי עוסק בהפטרת "מטות מסעי" המהווה חלק מתלתא דפורענתא, ההפטרה לקוחה מספר ירמיהו פרק ב'.  

פרשת מטות
- קדושת מילתו של מנהיג פרשה ומימושה – מטות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשתנו פותחת בדיני נדרים ושבועות ופונה לראשי המטות: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור: זה הדבר אשר ציווה ד': איש כי ידור נדר לד' או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" (במדבר ל ב). מדוע ד...


פרשת מסעי
- Parshat Mtot – Rabbi Eliezer Shenvald These days we are commemorating a year after Operation "Tzuk Eitan" (Protestive Edge) and there is still a public debate about the outcome of the war. Some say we won and others say that even if we didn't lose, we didn't win either. In this context, let us rec...

פרשת מסעי
-  Decisive Victory –From the Torah's Viewpoint Parshat Mtot – Rabbi Eliezer Shenvald בפרשתנו מצווה התורה על הקמת שש ערי מקלט כדי לקלוט רוצחים בשגגה. פרשת ערי המקלט וקליטת הרוצחים בשגגה נוגעים בסוגיה איסטרטגית מרתקת, האיסטרטגיה של התורה לתפיסת בטחון הפנים. נראה שהעולם הנאור הולך ומתקרב לשם. התורה...

פרשת מסעי
- מפת אתגרי הקיום מאז ולתמיד פרשה ומימושה – מסעי - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט לימוד פרשת מסעי לעומק, לאורך ולרוחב הוא 'קורס חובה' לכל מי שמתיימר להעמיד את עצמו בעמדת הנהגה מדינית בארץ ישראל בהווה ובעתיד. אי אפשר להבין את המשמעות המלאה של פרשת מטות בלי לצייר בדמיוננו את התמונה; עם ישראל ניצב בערב...

פרשת מסעי
- צו פיוס - במסע המחנות מהמדבר ללכת אל היעד יד ביד ביחד הפרשה בחיי המעשה – מסעי - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין הימים ימי בחירות ופריימריז, ואנו חוזרים אל המחוזות המוכרים לשמצה מסבבי הבחירות הקודמים של 'מחנאות', מחלוקות ופלגנות. כשכל אחד ניסה לתקוף את המחנה היר...

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input