ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה


דברים שרואים משם רואים היטב מכאן

הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – חוקת - תשפ"א  

בשבוע שעבר נדחה 'ריקוד הדגלים' שהיה אמור להתקיים בירושלים בירתנו, בשל 'איומים בטחוניים' –איומי החמאס לפתוח באש ובמהומות. השבוע הוא אמור להתקיים בצל השיח האם נכון  לקיימו ולהסתכן בירי טילים או שנכון לבטלו כדי לשמור על השקט. מאז ההנתקות והשתלטות החמאס על עזה החמאס התעצם והפך מארגון קטן ושולי לגורם אסטרטגי אזורי שיוצר מאזן אימה מול מדינת ישראל.

כבר לפני ההנתקות הכתובת היתה על הקיר. אולם מחולל ההנתקות ותומכיה התכחשו וסרבו בתוקף לקרוא אותה. היום אנו משלמים את המחיר!

ההנתקות הובלה ע"י מי שתמך, יזם והוביל, במשך שנים את יישוב שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה. התוכנית היתה מהלך הונאה שלו לבוחריו. מי שהתנגד לה והבטיח בבחירות ש'דין נצרים כדין תל אביב', הוביל אותה במלא העוצמה, ותירץ את הפרת הבטחתו באמירה ש"מה שרואים משם לא רואים מכאן"! (ראה ספרו של פרופ' אריה אלדד "דברים שרואים מכאן" דוגמאות נוספות של ראשי הממשלה מהימין שהתכחשו להבטחותיהם לאחר עלייתם לשלטון).

גם אז ובמיוחד היום לאחר מבצעי: 'גשמי קיץ' (שנה אחרי ההנתקות כתגובה על הריגת שני חיילים וחטיפת גלעד שליט), עופרת יצוקה', 'עמוד ענן', 'צוק איתן' 'חגורה שחורה', ו'שומר החומות', (רשימה חלקית) כשהתוצאות של המהלך ניכרות במבחן השנים, ברור לכל מי שמוכן להודות  על האמת, שאין שוני בין מה 'שראינו משם' – לפני ההנתקות, לבין מה שאנו 'רואים' אחריה. ודווקא מי ש'ראה מכאן' ראה תמונה מעוותת.

בבואנו ללמוד ממעשי גדולי האומה הק' שבפרשתנו, עלינו להזכיר  לעצמנו ש"אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים". (שבת קיב ב). ובכל זאת תורה היא וללמוד אנו צריכים!

משבר מי מריבה גרם לאי כניסתו של משה לארץ ישראל: "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ" (במדבר כ יב). מה היה החטא שמכונה כ'חוסר אמונה'? "אמר משה בליבו: אוי לי שמא לא יוציא זה הסלע מים ונמצאתי מתבייש בפניהם, מה עשה? תפש המקל בידו וכו' והניחו על הסלע  והתחיל מדבר עם ישראל, והכה את הסלע" (מדרש הגדול כאן). הקב"ה מצווה עליו לדבר אל הסלע. משה שנמצא 'בשטח', בשעת מעשה חש את חוסר האמון של העם וחושש 'שמא לא יוציא זה הסלע מים'! ואז המצב רק יחמיר, ולכן הוא נוקט בדרך שהוכחה כמוצלחת בעבר, ההכאה בסלע. סוג של 'דברים שרואים מכאן' עד כמה שניתן לומר כך על נביא ד' משה רבנו. הכתוב מייחס לכך 'חוסר אמונה' – "ואתה אין סופך להאמין, שנאמר: 'יען אשר לא האמנתם בי להקדישני'" (שבת צז א).  בנקודת הזמן הזו היה צורך להשיב לעם את הביטחון והאמון על ידי נס עוצמתי בדיבור אל הסלע ולא בהכאתו.

מקרה דומה בחטא העגל. משה יורד מן ההר ורואה את התמונה הנוראית של העם בשפל המדרגה בעיצומו של האירוע האכסטטי החמור סביב העגל. משהבין שאהרון היה שותף ליצירתו הוא פונה אל אהרון בתמיהה ביקורתית מדוע הסכים להיות שותף לכשל הנורא הזה: "מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה" (שמות לב כא).  

אהרון טען להגנתו שנאלץ לשתף פעולה עם  מובילי הדרישה האלימה לעשות את העגל. שחיסלו כל מי שעמד בדרכם, וניסה למנוע זאת:  "ראה חור שזבוח לפניו, אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור" (סנהדרין ז א).  מנקודת מבטו בהיותו 'בשטח', בשעת מעשה, כשהוא חש מקרוב את הלך הרוחות הציבורי לא הייתה לו ברירה אלא לשתף פעולה משום שכל אפשרות אחרת הייתה עלולה להיות גרועה יותר: "ויאמר אהרון אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא" (שם פס' כב). סוג של 'דברים שרואים מכאן' בשעת מעשה לא ניתן לראות כעת, לאחר מעשה, 'משם', עד כמה שניתן לומר כך על נביא ד' אהרון הכהן. משה אינו מקבל זאת. הדברים נראים היטב גם 'משם' ולמרות המצוקה והסכנה היה עליו לעמוד איתן ולנסות לסכל את המזימה בכל כוחו. מהכתוב ניתן להבין מה היה עלול להיות העונש של אהרון אלמלא התפילה של משה: "ובאהרון התאנף ה' מאד להשמידו, ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא". (דברים ט כ). "בכה רבי שמעון ואמר: אי חסיד הקדוש אהרן, משיח הא-ל הקדוש, בחסידותך נפלו כמה מעם הקדוש, ואתה לא היית יודע להשמר" (תרגום זהר תשא ע).

פעמים רבות: דברים שרואים משם רואים היטב מכאן.

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input