ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

לבער את ידיעות הכזב (פייק ניוז) מהמרחב הציבורי

פרשה ומימושה – לפרשת שלח תשפ"ג

הרב אליעזר חיים שנוולד

המידע משמש את האדם לגיבוש עמדות ולקבלת החלטות. מאז שחר ימי האנושות נעשה שימוש בהפצת מידע כדרך להשפעה על דעתו של הזולת. לאורך השנים התפתחו שיטות שונות להגדלת טווח הפצת המידע כדי להרחיב את ההשפעה לכמה שיותר אנשים.

בעשורים האחרונים ישנה התפתחות מואצת של תחום תקשורת ההמונים, של אמצעי התקשורת והרשתות החברתיות. תקשורת ההמונים שינתה את פניה של האנושות. יש בה הרבה דברים חיוביים. היא מאפשרת להפיץ מידע באופן נרחב, ולהנגיש, באופן מידי, מידע חיוני לציבור הרחב. אמרה נפוצה גורסת ש'ידע הוא כוח' (בלטינית: scientia potentia est). המידע יסודי ומבוסס מאפשר לגבש עמדות ותוכניות פעולה בצורה מבוססת, ולהשיג הישגים והצלחות. יתרון בהשגת מידע יכול להפוך ליתרון בתחומים אלה. הנגשת המידע לציבור הרחב מעניקה הזדמנות שווה לכולם לעשות בו שימוש.

התרחבות השימוש בתקשורת ההמונים הפכה אותה לכלי מרכזי להשפעה ולעיצוב דעת קהל. אולם היא גם הפכה לכלי להפצת מידע כוזב: (Fake news). מדובר על מידע שאינו אמיתי לגמרי, מידע סלקטיבבי, או חצאי אמיתות, שמופץ בכוונה תחילה  כדי לשרת תפיסה או אינטרס מסוים. היקף הידיעות החדשותיות בתקשורת שאינן אמיתיות הולך וגדל. ידיעות שנועדו  להנדס את התודעה: להסחת דעת, לתעמולה לדיסאינפורמציה, לעיצוב דעת קהל ולשינוי עמדות. בכך היא מנצלת את האמון שהציבור רוחש לה. לפעמים אין מדובר במידע שאינו אמת אלא בניצול של קישוריות בין המידע לתמונה, לאירוע, באופן שיעצב את התודעה. או בסילוף של חלקי מידע שעלול לשנות את היחס לאירוע או לנשוא האירוע. ככל שהשימוש במידע כוזב גדל, כך גדל חוסר האמון שהציבור רוחש לתקשורת ולמידע שמונגש לו. ישנה מודעות לכך שצריכת המידע צריכה להיעשות בצורה ביקורתית.

השבת נקרא בתורה על חטא המרגלים. אחת הפרשיות הטראגיות בתולדות עמנו שהשפיעה עליו באופן דרמטי לדורות. עשרה מתוך שנים עשר המרגלים ששלח משה רבנו 'לתור את הארץ' מסיתים את העם להתנגד לכניסה לארץ, בתואנות שונות. כתוצאה מכך נגזר על עם ישראל להתעכב ארבעים שנה במדבר עד מות כל בני דור יוצאי מצרים. עיון בכתובים ובפרשנים מלמד שהמרגלים השפיעו על העם תוך שימוש נרחב במידע כוזב. לדוגמה - המרגלים מציגים בפני העם פירות ענק שהביאו איתם מהארץ:  "וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ, ויספרו לו ויאמרו: באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה" (במדבר יג כו-כז). לכאורה מדובר במידע אמיתי אולם זוהי מניפולציה שנועדה להכשיר את דבר השקר: "כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו אין מתקיים בסופו" (רשי שם פס' כז). "דאם לא כן  כיון שכוונתם לא היה אלא לרעה למה אמרו בראש דבריהם היפך כוונתם אלא על כרחך כל דבר שקר וכו'" (שפתי חכמים שם). האופן וההקשר המניפולטיבי שבו מוצגים פירות הארץ נועד להנדס את התודעה שמדובר בארץ קשה שעריה ואנשיה חזקים, 'ענקים' ובלתי מנוצחים: "אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו שם" (שם פס' כח). הם מציגים את העוצמה הצבאית של יושבי הארץ 'להלך אימים' כדי להבהיר מדוע זה מסוכן עד בלתי אפשרי לכבוש אותה! "'אפס כי עז העם' - שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם, שאי אפשר בשום ענין" (רמב"ן שם).

כך הצליחו להנדס את תודעת העם  שביחסי הכוחות הקיימים משימת כיבוש הארץ היא בלתי אפשרית. כלב, ניסה לעמוד מנגד ולהעמיד את הדברים על דיוקם: "ויהס כלב את העם אל משה ויאמר: עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה!" (שם פס' ל). אולם הדבר לא עלה בידו. כוחם של עשרת המרגלים והמניפולטיביות שלהם גברה עליו. הפצת המידע הכוזב 'הצליחה' במידה שכזו שעם ישראל שילם עליה מחיר לאומי לדורות.

בכל דור ודור עלינו לפעול לתיקון חטא המרגלים, על כל צדדיו. בהקשר לכך חשוב לפעול גם לבעור הפצת 'מידע הכזב' מהמרחב הציבורי. 

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input