Select your language

בראש חודש כסלו -

חודש שבו מזכירים את גבורת החשמונאים,

ביקשנו מאמיתי אוחיון הגיבור מאופקים,

שיספר את סיפור קרב הגבורה

שבו התשתף באופקים בשבת שמחת תורה.

בקרב נהרגו אביו משה אוחיון הי"ד ואחיו אליעד הי"ד,

בזכות גבורתם ניצלו מאות תושבי אופקים.

הם שילמו בחייהם.

גבורה יהודית אמיתית של מסירות נפש,

לצאת מהבית כדי להגן על אחרים,

מבלי שמשהו נתן להם הנחיה או ביקש מהם.