Select your language

מוזמנים לתכנית הלימוד בישיבה בתיקון ליל שבועות

22:30 שיעור בספר המצוות לרמב"ם עם ראש הישיבה

השנה נעסוק בע"ה במצוות עשה כ' – בנית בית הבחירה

23:15 סדר לימוד לקראת השיעורים הקבוצתיים /

תיקון ליל שבועות כמנהג הספרדים עם מאור

02:00 שיעורים קבוצתיים: הרב ברק / הרב שחר / אורי / ארי

03:45 טיש שבועות עם ראש הישיבה (עלות השחר 04:25)

04:40 קריאת מגילת רות

05:00 תפילת שחרית – ותיקין (נץ החמה 05:37)

כיבוד עשיר יהיה לאורך כל הלילה

 

מוזמנים לצפות בשיעור הכללי של ראש הישיבה בנושא: "אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ"

https://www.youtube.com/live/n54Pibc6obw?feature=share

Contact Form

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input