Select your language

כסימן לחזרה לשגרת חרום,

ביום רביעי הקרוב אי"ה

ט' כסלו תשפ"ד, (22.11.2023)

בשעה 09:00.

כולל הגימלאים חוזרים ללימודים בישיבה.

מוזמנים להצטרף לחבורה גדולה ומיוחדת

של גמלאים שלומדים ביחד

כבר יותר מעשור כל יום רביעי.

כיבוד לאורך כל משך הלימוד

כמו כן, בימי שלישי יש כולל גימלאים באנגלית

עם תוכנית מורחבת.

תפיצו בין החברים שלכם.