Select your language

 

ברכות לתלמידנו יונתן שליסל שזכה כבר לכמה תעודות הצטיינות על שרותו המסור.

היום, כאות הוקרה על עשייתו,

הוא קיבל העלאה בדרגה לדרגת סמל,

בטכס יחידתי לקראת ראש השנה.

תלמידינו המשרתים בצה"ל פזורים ברחבי הארץ,

ולעיתים נפגשים באקראי באופן בלתי צפוי, פגישות מרגשות.

גם השבוע כפיר, עמנואל, ועדיאל, אורי, ויואל נפגשו באקראי.

ברכת שנה טובה לתלמידינו בגולני

שישארו בבסיסם בראש השנה.