Select your language

מה יותר מתוק ומעצים מסיום מסכת.

באירוע לקראת הגיוס התקיימו סיומי מסכת של התלמידים.

ראש הישיבה ברך את המסיימים

ואמר להם שהסיום הוא אירוע מרגש ביותר.

שנותן כח ותעצומות נפש.

כאלה שצריך מהם כמה שיותר במהלך השרות הצבאי.