ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל הינה עמותה שמפעילה תוכניות ופרויקטים בתחומי ישיבה, קהילה, זהות יהודית חברה, צבא ורפואה

הרב אליעזר שנוולד שליט"א - שיעור כללי - "מבוא למסכת מכות ופרק "אלו הן הלוקין" "


בס"ד שיעור כללי מפי רה"י אליעזר שנוולד,במסכת מכות, השיעור עוסק בקשר שבין מסכת מכות ומסכת סנהדרין ובהבדלים ביניהן. האם מסכת מכות מסכת בפני עצמה או המשך וסיום של מס' סנהדרין? שיטת הרמב"ם. המכנה המשותף בין ארבע מיתות בית דין - מלקות וגלות. יש בהם סוג של מיתה. ההבדל בין ארבע מיתות בית דין - עונשים סופניים, לבין מלקות וגלות - שיש בהם תיקון וכפרה. שיקום הרוצח בשגגה בעיר המקלט - דרך אולטרא ודרנית של שיקום אסיר בקהילה והעלאתו על דרך המלך.

 

הרב אליעזר שנוולד שליט"א - שיעור כללי - "קרן זוית" לשיטת הרמב"ם ורשלנות בשימוש בנשק


בס"ד
שיעור כללי מפי רה"י הרב אליעזר שנוולד בנושא הפגיעה בקרן זוית כשאין שדה ראיה. חובת הזהירות ודריכות במצבים שאין שדה ראיה.
הפער בין שוגג לבין שוגג הקרוב לאונס ובין שוגג הקרוב למזיד. בתורה אין "גרימת מוות ברשלנות" גם רוצח בשוגג הוא רוצח ומקבל עונש.
זהירות בשימוש בנשק, חובת הזהירות עולה ככל שפוטנציאל הנזק והפגיעה עולה (הוראות בטיחות).
זהירות בדרכים. סיטואציות של אירועי בטיחות - חובת הזהירות מול מקרים שבהם האשמה מוטלת על הנפגע ומורידה את האשמה מהפוגע.

Contact Form

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input