פרשת השבוע - פרשת לך לך תשפ'ד

פרשת השבוע - פרשת לך לך תשפ'ד

‍בס"ד | לצפייה בדפדפן 

ישיבת מאיר הראל מודיעין

גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

מורשת הניצחון וגבורת הלוחם העברי הראשון פרשה ומימושה – פרשת לך לך ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד הרב אליעזר חיים שנוולד

מורשת הניצחון וגבורת הלוחם העברי הראשון

פרשה ומימושה – פרשת לך לך ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד

הרב אליעזר חיים שנוולד

מוקדש להצלחת חיילי צה"ל

לרפואת הפצועים והשבת החטופים, ולזכר הנופלים

ובתוכם גאולה בכר הי"ד אימו של חבר ומפקד האלוף...


ראש הישיבה בשיחת חיזוק לקראת הלחימה

image

רוח לחימה היא מכפיל כח!

כחלק מההכנות ללחימה יש לחזק את רוח הלחימה

הגמ' מסכת ברכות דף ל"ב ע"ב אומרת: "תנו רבנן, ארבעה צריכין חזוק ואלו הן:

תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ... דרך ארץ מנין, שנאמר (שמואל ב', י' י"ב): 'חזק ונתחזק בעד עמנו וגו'".

רש"י באר שם את הצורך ב'חיזוק' בהקשר הצבאי : " ...'צריכין חזוק' שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו.

'דרך ארץ' אם אומן הוא - לאומנתו, אם סוחר הוא - לסחורתו, אם איש מלחמה הוא - למלחמתו".

כלומר: איש מלחמה זקוק לטיפוח רוח הלחימה כמאמץ קבוע ולא כמס שפתיים חד פעמי.

ראש הישיבה בשיחת חיזוק לקראת הלחימה, ליחידה מובחרת.


ראש הישיבה קפץ לבקר את התלמידים מגולני

image

בין המשימות באזור,

ראש הישיבה קפץ לבקר את התלמידים מגולני, לזמן קצר.

מעבר להתעניינות בשלומם גם דבר תורה קצר,

ודברי חיזוק ועידוד.

וממשיכים.

שהקב"ה ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם.

באמונה באחדות ובגבורה ננצח

גולני ביקור מלחמה 2


בוגרי הישיבה נפגשים לרגל המלחמה

image

בוגרי הישיבה הרב יועד ודוד שני קצינים יוצאי גולני,

נפגשים לרגל המלחמה.

מרגש לראות את השמחה של הבוגרים ששמחים לפגוש אחד את השני.

זה מראה עד כמה הישיבה היא משפחה.

שהקב"ה ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם


WWW.MEIRHAREL.ORG.IL 

ישיבת מאיר הראל מודיעין
הנך מקבל/ת מייל זה כיוון שאת/ה מופיע/ה ברשימת התפוצה של ישיבת מאיר הראל - מודיעין

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן