ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

הסוכה ואשלית ההגנה ההרמטית

הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – האזינו - סוכות תשפ"ב

חג הסוכות ומצוות הישיבה בסוכה חביבים מאד על ישראל. לבנית הסוכה וקישוטיה גוייסה מיטב היצירתיות היהודית לאורך כל הדורות. מבין התמונות שחרוטות בזכרוני מחג הסוכות במלחמת יום הכיפורים, תמונות של סוכות יצירתיות ומאולתרות שהוקמו על גבי זחלדי"ם (כלי רכב משורין) בסיני ועל גבי הטנקים במובלעת הסורית. סוכה מיוחדת יצירתית נוספת היתה סוכה של תלמידנו היקר שילה לוי ז"ל (שנפל באסון המסוקים). שילה ז"ל שירת בסוכות במוצב חודר בלבנון כלוחם בפלחה"ן הנח"ל, כיון שלא היתה שם סוכה הוא הכין סוכה מאולתרת. שלושת הדפנות היו מ'טלק' (כינוי ללוח קרטון קשיח, גבוה שנפתח לשלוש, שמשמש בדרך כל להצגת מפות ופקודות) ועליו הניח סכך.  

מצוות הסוכה היא זכר לסוכות שסוככו על עם ישראל במדבר: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים! כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת. לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (ויקרא כג מב-מג) היו אלא 'ענני כבוד' (סוכה יא ב), מערכת הגנה ניסית שסוככה על עם ישראל והגנה עליו מכל הכיוונים מפני מפגעי טבע ומגוון של איומים בטחוניים: "זה שאמר הכתוב: 'אלקים ד' עוז ישועתי סכותה לראשי ביום נשק' (תהלים ק"מ פס' ח'). א"ר פנחס הכהן בן חמא ואֵיכא היו ישראל כשהיו אוכלוסין של פרעה זורקין חיצים (כשחנו על ים סוף א.ש.)? אלא שהקיפן הקב"ה בענני כבוד וסיכך עליהם ולא היו מזיקין אותם, שנא': 'וענני עומד עליהם' (במדבר י"ד י"ד), לכך נאמר: 'סכותה לראשי ביום נשק' (תהלים ק"מ פס' ח')" (פסיקתא דרב כהנא נספחים פר' ב'). היתה זו מערכת ניסית ששיבשה את החימוש של האוייב שבא לתקוף אותם.

מערכת הגנה זו מוזכרת בשירת האזינו שבפרשתנו: "יִמְצָאֵהוּ בְּאֶרֶץ מִדְבָּר וּבְתֹהוּ יְלֵל יְשִׁמֹן יְסֹבֲבֶנְהוּ יְבוֹנֲנֵהוּ יִצְּרֶנְהוּ כְּאִישׁוֹן עֵינוֹ. כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ עַל גּוֹזָלָיו יְרַחֶף. יִפְרֹשׂ כְּנָפָיו יִקָּחֵהוּ יִשָּׂאֵהוּ עַל אֶבְרָתוֹ". מערכת הגנה שסוככת, סובבת ונוצרת את עם ישראל נמשלת לנשר שפורש כנפיו ומגן על גוזליו: " יפרוש כנפיו יקחהו - כשבא ליטלן ממקום למקום, אינו נוטלן ברגליו, כשאר עופות, לפי ששאר עופות יראים מן הנשר שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם לפיכך נושאן ברגליו מפני הנשר אבל הנשר אינו ירא אלא מן החץ לפיכך נושאן על כנפיו אומר מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני, אף הקב"ה: 'ואשא אתכם על כנפי נשרים' כשנסעו מצרים אחריהם והשיגום על הים היו זורקים בהם חצים ואבני בליסטראות מיד: 'ויסע מלאך האלהים וגו' ויבא בין מחנה מצרים וגו''" (רש"י שם). זאת היתה המערכת היחידה בעולם שסיפקה הגנה הרמטית, באופן ניסי! ואת זאת עלינו להזכיר לעצמנו מידי שנה.

בשבועות האחרונים מתקיים שיח ציבורי ער  ביחס למספר אירועים בטחוניים ותקלות מבצעיות ובטחוניות. אין ספק שתפקידה של מערכת הביטחון ליצור מכסימום של הגנה ומינימום של תקלות. לשם כך צריך להשקיע את כל המאמצים הנדרשים ולא  להתרשל חלילה. מאידך בכל מקרה שהיתה תקלה, על אחת כמה וכמה אם היו כתוצאה ממנה נפגעים וחללים, יש לתחקר את האירוע ביסודיות, לעומק וללא משוא פנים, ולהפיק את הלקחים, כדי למנוע הישנות מקרים כאלה  בעתיד. ואם חלילה הסתבר שהתקלה נגרמה כתוצאה מכשל ערכי אף למצות את הדין עם האחראים. אולם דווקא בהקשר הזה צריך להדגיש: אסור לתת לגיטימציה לתקלות אולם הציפיה לייצר מערכת הגנה מבצעית, אנושית או טכנולוגית, שתספק הגנה הרמטית, עם אפס תקלות היא אשליה מסוכנת. אחד מכללי תורת הקרב בהגנה הוא: ש'חזקה על קו המגע שיפרץ", כלומר, לכל הגנה יש נקודות תורפה, ובכל טכנולוגיה הגנתית יש 'חורים' וחזקה על התוקף שינסה לאתר את התורפה ולנצלה. המטרה של מערכת ההגנה היא לצמצם זאת בצורה המכסימלית האפשרית. ולייצר שכבות הגנה כדי שיתנו מענה נוסף למקרה שההגנה  הראשונית ('קו המגע') תפרץ. 

אנו מאמינים שאחת משכבות ההגנה העוטפות את עם ישראל מאז ולתמיד, היא ההשגחה האלוקית הניסית. ברצותו הוא 'סותם את הפרצות' שיש במערכות ההגנה האנושיות. זכינו לראות ממנה בדורנו, בשפע, בשעות חרום ובשגרה. אולם מצווים אנו ש'לא לסמוך על הנס', אדרבא: "על כן תצונו התורה לשמור משכנותינו ומקומותינו לבל יקרנו מות בפשיעותינו ולא נסכן נפשותינו על סמך הנס! ואמרו ז"ל [תורת כהנים אמור פרשתא ח']: 'שכל הסומך על הנס אין עושין לו נס'. ועל הדרך הזה תראה רוב עניני הכתובים בכל מקום, כי גם בהילחם ישראל מלחמת מצוה על פי ה' היו עורכין מלחמתן ומזיינין עצמן ועושין כל ענינם כאלו יסמכו בדרכי הטבע לגמרי, וכן ראוי לעשות לפי הענין שזכרנו, ואשר לא יחלוק על האמת מרוע לב יודה בזה" (ספר החינוך מצוה תקמו).

אנו צריכים לפעול ולהגן כמיטב יכולתנו, כאילו אין ניסים בעולם, ומאידך, להתפלל לניסים שכימי צאתנו ממצרים הקב"ה יפרוס עלינו את סוכת שלומו!

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input