ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

ילודה היא ברכה – על דמוגרפיה ונאורות

הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – עקב - תשפ"א 

לפני קצת יותר משבוע קיים 'מכון פועה' קמפיין גיוס המונים. הציבור הרחב התגייס, פתח את הלב ואת הכיס, וביקש להיות שותף לעבודת הקודש של המכון. במשך כמה עשורים המכון מסייע לזוגות להגשים את חלומם, הטבעי, להיות הורים ולהביא ילדים לעולם. כמה שבועות לפני כן נשיא ארה"ב ביידן כרע ברך בפני ראש סגל נשיא מדינת ישראל כששמע שהיא אמא לשנים עשר ילדים. לפני כחודש וחצי נפטר ד"ר אלי שוסהיים יו"ר 'אגודת אפרת', ומייסד ביה"ח 'נווה שמחה' בירושלים, שפעל במשך עשרות שנים לעידוד הילודה ולמניעת הפלות מלאכותיות על רקע כלכלי. בהספדים עליו נאמר שבזכותו נצלו למעלה מ79,000 ילדים!

אירועים אלה בולטים על רקע מגמה הפוכה, בעיקר בקרב בעלי תפיסות פרוגרסיביות רדיקאליות בעולם המערבי. הם גם נתנו לה 'שם', מרוכך, ומכובס: 'אַל-הורות', שמשמעו: רצון של זוגות להתמקד בעצמם, ובהנאותיהם, לא להיות הורים ולא להביא ילדים לעולם. יש מביניהם שמנמקים זאת בסיבות של חיסכון כלכלי, או בחוסר רצון לשאת באחריות, בדאגות ובנטל של גידול הילדים. אולם יש מביניהם שמנמקים זאת בסיבות 'אידאולוגיות'; כסוג 'מתקדם' של פמיניזם ('הגל השלישי', או ה'חופש מילדים' -`Childfree`), שרואה בילודה 'שיעבוד' של האישה ו'פגיעה' ב'קריירה' שלה. הם מתכחשים לכך שהיא מסרסת את הנטיה הטבעית לאמהות (לדעתה זו אינה נטיה טבעית אלא 'הסללה' תרבותית ל'אמהות', בגלל 'צרכים' של החברה האנושית להישרדות). בקרב אחרים היא נובעת מ'אידאולוגיות אקולוגיות' מוטרלות, שרואות  עצמן אחראיות 'על עתיד העולם' ושמירתו מפני 'פיצוץ אוכלוסין' וכילוי משאבי הטבע. בספרות שנכתבה על הנושא בעולם ניתן לזהות את הגישה הפרוגרסיבית שדוגלת ב'פירוק המסגרות', לדעתה ה'מסגרות' הן שורש הרוע והכפייתיות שבאנושות, ולכן יש לערער על תקפותן. בכללן גם ה'מסגרת המשפחתית'.

אמנם עדיין מדובר בתפיסה המייצגת מיעוט, אולם יש לה השפעה לא מעטה על השיח הציבורי התרבותי והפוליטי והיא מצליחה לטלטל ולערער את המוסכמות בעולם המערבי. מה שנראה כאובדן ה'מצפן הערכי' והתפיסתי של האנושות, ומערער על הנטיה האנושית הטבעית להורות ולשרידות, הופך להיות אחד הסמלים של ה'נאורות'. לא צריך להיות 'שמרן' דגול כדי לראות בתפיסה הזו סוג של 'ורטיגו' וסחרור תרבותי, תופעה אוטואמונית - מנגנוני הקיום של האנושות תוקפים את עצמה. בניגוד לאינטרס הפשוט והשרידותי שלה.

תפיסות אלו גורמות, בין היתר, למאזן הדמוגרפי השלילי שמקטין את אוכלוסיית העולם המערבי. העולם המערבי הולך ונכבש בידי אוכלוסיה מוסלמית מהגרת, והמערב מזדקן. אחוז הזקנים עולה ואחוז הילדים והצעירים יורד, תופעה שיש לה גם השלכות כלכליות הרסניות. אולם זה אינו מעניין אותם.

זה מגיע גם אלינו! שרה בממשלת ישראל, המייצגת את תנועתו של בן גוריון, הצהירה שבאופן אידאולוגי היא אינה מעוניינת להתחתן ולהביא ילדים לעולם. לפני מספר שנים היא אף הצהירה: ש"המשפחה הגרעינית היא המקום המסוכן ביותר עבור הילדים". ו'לא בהכרח ההורים הביולוגיים צריכים לגדל אותם'!!!

שר אחר בממשלה, איש ההתיישבות העובדת, הכריז בפאנל בחירות, לפני מספר חודשים כי 'יש לשקול הגבלת ילודה בישראל עקב צפיפות האוכלוסין שצפויה במדינת ישראל!'

חבר כנסת חדש בעל תואר פרופסור, אף כתב על כך ספר. הוא טוען שב-2050 האוכלוסייה בישראל תכפיל את עצמה ל-18 מיליון אנשים! ומבחינתו זו תהיה קטסטרופה! (לא פחות!) לדעתו "במקום לעודד משפחות גדולות צריך לעודד משפחות של 2 ילדים בלבד". לטעמו זוהי "פוליטיקה ירוקה", התגלמות ה'פטריוטיות'! לא פחות! טרפת! יש להתנחם בכך שעדיין מדובר על מיעוט יוצא דופן.

בפרשתנו מציינת התורה את הברכות האלוקיות שיבואו בעקבות קיום התורה והמצוות. בראש רשימת הברכות נמצאים הפריון והילודה: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. וַאֲהֵבְךָ וּבֵרַכְךָ וְהִרְבֶּךָ, וּבֵרַךְ פְּרִי בִטְנְךָ וּפְרִי אַדְמָתֶךָ דְּגָנְךָ וְתִירשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ שְׁגַר אֲלָפֶיךָ וְעַשְׁתְּרֹת צֹאנֶךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ. ברוך תהיה מכל העמים! לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך" (דברים ז יב). ואח"כ היא חוזרת: "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ" (דברים ח א).

לא בכדי בחרה תורת הנצח למקם את הפריון והילודה בראש רשימת הברכות. ולא בכדי המצוה הראשונה בתורה היא "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה" (בראשית א כח). "דבר ה' איננו מכיר אוצר יקר יותר מנפש האדם, ולדידו מספר הנפשות הוא קנה המידה של עושר לאומי אמיתי" (רש"ר הירש דברים ז יד)

המוטיבציה לאבהות ואימהות טבועה עמוק בנפש הבריאה.  הילודה היא המיצוי האנושי, ואחד מהיכולות הגדולות ביותר שניתנו לאדם. היא ההזדמנות להתעלות מעל האגו והנהנתנות ולתת, לקרוב אליו. בעם ישראל הילודה היא הערובה להמשכיות העם היהודי ותורתו לנצח. עם שיבתנו לארצנו הילודה משפיעה על המאזן הדמוגרפי, על החוסן והביטחון הלאומי, ועל צמיחת הכלכלה. ואף ריפוי הפצע של השואה האיומה.

עם הקמת המדינה יסד רוה"מ דוד בן גוריון את 'פרס עידוד הילודה' לאמהות לעשרה ילדים ויותר, ואף משה שרת המשיך בכך.

אכן זכינו להתקיימות הברכה. ממוצע הילודה במדינת ישראל היום גבוה כמעט פי שנים משאר מדינות הOECD: "'והרבך': תלך ותתרבה ותשגשג בדורות ההולכים וגדלים וכו', וריבוי אוכלוסיך ירחיב את גבולות מלכות ד' עלי אדמות. מספר הנפשות הטהורות ברוחן ובמוסרן ילך ויגדל, ועושר זה של מספר נפשות ישראל הוא שיא הפריחה של מדינת ד' המושתתת על קיום מצוות התורה, וכו'.  'וברך פרי - בטנך וגו'' - איננו אלא המשך של "והרבך": הארץ תפרח והיא תספק את צורכי האוכלוסין שנתרבו" (רש"ר הירש שם).

"...ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה!"

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input