ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

 

שיעור מפי הרב עמית רותם. העוסק בתוכן ההפטרה, והקשר בין ההפטרה לפרשה. 

השיעור הנוכחי עוסק בהפטרת "דברים" המהווה חלק מתלתא דפורענתא, ההפטרת "חזון ישעיה".

 

צור קשר