ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

הקרב על הבחירות 

פרשה ומימושה - לפרשת יתרו - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט

במרכזה של פרשת יתרו נמצא מעמד הר סיני ומתן תורה. מה שהוביל לקבלת התורה היא הבחירה של עם ישראל בתורה בהכרזה המכוננת של 'נעשה ונשמע': "אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן: מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו, דכתיב (תהלים ק"ג): 'ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו', ברישא 'עושי', והדר 'לשמוע'" (שבת פח א).

הבחירה של עם ישראל באמירת 'נעשה ונשמע', לבחור לקבל על עצמם מראש, עוד לפני הנשמע, היתה שיא של הבחירה האנושית בהיסטוריה – סוג של מגה-בחירה. את השלכותיה הננו חיים וחווים מידי יום דורות רבים אחריה.

לבחירה של עם ישראל קדם, עפ"י חז"ל, מהלך בו התאפשרה, אפשרות אמיתית, לכל האומות, לבחור בתורה. כל האומות בחרו שלא לקבלה כל אחת מטעמיה: "כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות. תחילה הלך אצל בני עשו אמר להם: מקבלים אתם את התורה? אמרו לו: מה כתוב בה? אמר להם? לא תרצח! אמרו: כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח הוא וכו'. הלך אצל בני עמון ומואב וכו'. הלך אצל בני ישמעאל וכו'. וכן לכל אומה ואומה שאל להם אם מקבלים את התורה וכו'. כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך נתנם לישראל. וכו'" (ספרי דברים פיסקא שמג). הרמח"ל בשונה מהמהר"ל, מבאר את דברי חז"ל כפשוטם. גם לאומות היתה אפשרות מוחלטת לבחור  לקבל את התורה. (רמח"ל דרך ד' ח"ב פ"ד).

כח הבחירה של האדם הוא הכח המייחד אותו משאר היצורים. הוא בבחינת 'צלם אלוקים' שבו. להחליט ולבחור באופן חופשי לחלוטין, על פי רצון פנימי עצמי, ולא מתוך תכתיב או הכרח חיצוני, או כפיה כלשהי. הבחירה היא המפתח לעשיה של האדם והתנהלותו. וקבלת האחריות שלו על מעשיו. ככל שהאנושות התקדמה כך היא ביקשה לעגן את חופש הבחירה האנושית ולצמצם את הכפיה החיצונית שתכתיב לאדם את החלטותיו.

 אולם במקביל לכך חלה התקדמות גם בדרכים שבהם בעלי ענין מבקשים להשפיע על ההחלטות של היחיד והחברה. ולעקוף בצורות שונות ומתוחכמות את מנגנוני הבחירה. שהבחירה תהיה רק לכאורה. עולם השיווק, הפרסום, היחצנו"ת ועיצוב דעת הקהל הפך להיות מרכיב מרכזי ומשמעותי בעולם החופשי לכאורה. הוא משתמש בכלים פסיכולוגיים מגוונים ובמחקרים על מבנה הנפש ותהליכי קבלת ההחלטות במטרה לעקוף את מנגנוני הבחירה החופשית ולהשפיע על הבחירה. לרשותם מגוון של אמצעי פרסום, תקשורת ורשתות חברתיות, שבהם הם משתמשים כדי לקדם את האינטרס השיווקי שלהם. הוא משתמש בנראות רועשת כדי למשוך תשומת לב.  לייצר דימוי מתוחכם ומושך למושא השיווק, כדי שיגרום לבחור בו. בשיטות שונות של אינדוקטרינציה ושטיפת מח. הוא מבקש לנצל את עומס המידע שגורם לזכרון קצר מועד כדי להשכיח דברים לא רצויים מהעבר. לעורר תשומת לב לגבי דברים מסויימים כדי להסיח את הדעת מדברים אחרים ולא רצויים. להפיץ ספינים בתקשורת כדי לעצב את התודעה. להפיץ מידע שקרי - פייק ניוז. ולאחרונה גם השתקה כדי לגרום לעמימות שתסתיר תפיסות שעלולות להתפס כבעיתיות ושנויות במחלוקת.

האדם המודרני נמצא בזירת קרב. גופים שונים נלחמים על הבחירה שלו. אולם הקרב הוא לא רק על מה לבחור אלא על עצם היכולת לבחור בכוחות עצמו, ולמממש את בחירתו החופשית. האבסורד הגדול הוא שהאנושות מודעת להשפעות שמופעלות עליה ובכל זאת היא מוצאת את עצמה פעם אחר פעם נופלת ברשתן ומאבדת למעשה את הבחירה החופשית שלה.

תקופת 'בחירות' היא שעתם הגדולה של היחצני"ם, ומעצבי דעת הקהל שמבקשים לשווק לנו את לקוחותיהם הפוליטיים.

דווקא בשעה זו נדרש האדם לחדד את עצמו ואת כלי הבחירה שלו לבחירה חופשית מחושבת ואמיתית. כדי שלא תיהפך לתקופת איבוד הבחירה.

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input