ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

חנוכה -נר איש וביתו והקרב על קדושת הבית הישראלי.

שיעור כללי הרב אליעזר שנוולד

  ישיבת מאיר הראל מודיעין חנוכה תשע"ח

:לצפייה בשיעור

חלק א 

        חלק ב         

      

צור קשר