ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

האומנם רק תרי"ג מצוות- הרב אליעזר שנוולד

docמצוות תפילין ובר מצווה - הרב אליעזר שנוולד 

docמעמד הר סיני ומצוות ידיעת תורה לשמה - הרב אליעזר שנוולד 

מתן תורה בקהילה - הרב אליעזר שנוולד 

מתן תורה הנגלה והנסתר- הרב אליעזר שנוולד

הנצחת מעמד הר סיני -הרב אליעזר שנוולד

צור קשר