ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

ברכת ראש הישיבה ללג בעומר

 

docל"ג בעומר ומחצדי חקלא - הרב הנדלר 

יעדים נפגשים - ל"ג בעומר - הרב אליעזר שנוולד 

מועדים לשמחה - ל"ג בעומר- הרב טל מרום 

ל"ג בעומר - הרב אליעזר שנוולד

צור קשר