ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

שיעור כללי - גדר השמחה בפורים - רה"י הרב אליעזר שנוולד

 


שיעור כללי - זמני המגילה וקדושת א"י - הרב אליעזר שנוולד

 


שיעור כללי - דין קריאת המגילה בציבור ודין פורים משולש - הרב אליעזר שנוולד 

 


הדר קיבלוה מאהבה - הרב אליעזר שנוולד 


מגילה דרבנן או קבלה? - הרב ידידיה כהנא 

 

 מגילת אסתר - חלק א - הרב ידידיה כהנא

 

מגילת אסתר - חלק ב - הרב ידידיה כהנא 

מגילת אסתר - חלק ג - הרב ידידיה כהנא

 

צור קשר