ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

שיעור כללי - קניין כסף בשיטת רש"י והרמב"ם

 

הכל מעלין לירושלים - מיוחד ליום ירושלים - הרב שנוולד

 

שיעור כללי - קרבן הביכורים, שתי הלחם והעומר כביטוי לקדושת הארץ - מיוחד לשבועות

pdfמקורות

 

הרב שנוולד שיעור כללי נישואי תערובת

 

שיעור כללי - קידושין - קידושי צחוק

 

הרב אליעזר שנוולד שליט"א - שיעור כללי - הפקעת קידושין מדרבנן

 

שיעור כללי - קידושין - המקור לקידושי כסף מגזרה שווה משדה עפרון

צור קשר