ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה


הכרעה וניצחון מוחלט והתקיעה בחצוצרות - פרשה ומימושה – פרשת בהעלותך תשפ"ד - הרב אליעזר חיים שנוולד - 

הכרעה וניצחון מוחלט והתקיעה בחצוצרות

פרשה ומימושה – פרשת בהעלותך - ומלחמת 'חרבות הברזל' תשפ"ד

הרב אליעזר חיים שנוולד

מוקדש לע"נ חנה לאה בת משה וורצמן ע"ה

ובתפילה להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים.

ביום ראשון ליווינו לדרכו האחרונה את רס"ב אלון וייס הי"ד שנפל בעזה. אלון היה פקוד שלי לפני כשלושים שנה, והמשיך להתנדב כלוחם בשריון גם כשגילו התקרב לחמישים, אב לשבעה וסב לנכדה. בהלווייתו קורעת הלב, התחדד המסר: אסור שההקרבה, הגבורה וההתנדבות המופלאה, שמחירה כל כך קשה, תהיה קרבן שווא.

בימים האחרונים חוזרות ונשמעות אמירות מוכרות מהעבר: "אין כל בעיה לעצור את הלחימה בעזה לכמה שנים, בינתיים נתארגן", "אם נרצה תמיד נוכל לחזור ולהשלים את הלחימה". וכמובן ש"אם יהיו פיגועים מעזה נגיב במלא החומרה!". אמירות ששמענו כבר בזמן אוסלו, בנסיגה מלבנון,

בהינתקות ובאינספור ה'סבבים' שמאז. כמובן שמאומה מהן לא התקיים, והם הביאונו ברבות השנים לאבדן הרתעתו של צה"ל ולאסון שמחת תורה תשפ"ד.

אבל יש באמירות הללו דבר חמור נוסף. האומרים אותן אמורים להבין את משמעות ה'עצירה' של המלחמה כעת, מבלי להשיג את מטרותיה המוגדרות: השמדת תשתית החמאס, החזרת החטופים, ומניעת אפשרות לאיום עתידי מעזה. משמעותה אחת ויחידה, תבוסה במלחמה עם החמאס! שצה"ל לא עמד בתורת הביטחון שלו המחייבת: "העברת המלחמה בהקדם לתוך שטח האויב כדי להכריעו שם במהירות".

לתבוסה עלולות להיות השלכות חמורות במספר מעגלים:

הישנות ההתקפות על ישראל כבשמחת תורה, בגזרות נוספות.

אבדן היכולת וההרתעה - של צה"ל, מצבא מנצח שנתפס מהטובים בעולם, לצבא מוחלש שאינו מסוגל לנצח אפילו ארגון טרור קטן ודל באמצעי לחימה כחמאס. הקטן והחלש מכל גרורותיה של איראן. שצה"ל כבר אינו יכול יותר לשמור על קיומה של ישראל.

סיכון קיומי - איראן ששמה לעצמה למטרה להשמיד את ישראל עד שנת 2040, עלולה להגיע למסקנה שניתן לנצל את חולשת צה"ל כדי להקדים את השמדתה.

עתיד העוטף – ללא הכרעת החמאס תושבי העוטף לא ישובו לישוביהם.

ומעל לכל, היא תהפוך את קורבנם של האזרחים והלוחמים שמסרו את נפשם ואת גופם למען הניצחון המוחלט – לקרבן שווא, וצה"ל יאבד את אמונו בעיני חייליו והעם כולו.

בפרשתנו אנו לומדים פרק נוסף ב'תורת הלחימה' של תורת ישראל: "וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרֹת וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי ד' אֱלֹהֵיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם מֵאֹיְבֵיכֶם" (במדבר י ט). "מדובר בלא ספק במלחמת הגנה הכפויה על ישראל בלא התגרות מצידם. שהרי נאמר שהאויב הוא בארצכם. אין זו מלחמת כיבוש מחוץ לגבולות הארץ, אלא האויב הוא בארץ. הוא פלש ומיצר לכם בארצכם. הוא הצר הצורר אתכם, ואתם שרויים בצרה. במצב זה של מצוקה תקיימו 'והרעותם בחצוצרות'. מטרת התרועה בחצוצרות היא: 'ונזכרתם' וגו' 'ונושעתם'; וכו'" (רש"ר הירש שם, ראה באנציקלופדיה תלמודית, 'חצוצרות', מח' האם התקיעה רק במגננה או גם במתקפה).

עפי"ז מצוות התקיעה בחצוצרות בשעת מלחמה היא חלק מהתפילה לעזרת שמים במלחמה (רמב"ם עשה נט, ה'חינוך' שפ"ד). אולם יש הסוברים שהיא אחת מהאמצעים להרתעת האוייבים (רד"ק תהילים פט ט), או להכרעתם (רמב"ן במדבר שם).

גם בפרק זה מדגישה התורה שהיעד של הלחימה חייב להיות חתירה ל'הכרעה' ו'לניצחון מוחלט': "ונו?...


יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input